VOION Haganum 2144

Publicaties

Arbeidsmarkt barometer po, vo en mbo 2020-2021

dinsdag 22 maart 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Jaarrapport over de vacatureontwikkeling in het po, vo en mbo
In opdracht van: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: Ecorys en Dialogic
Datum: december 2021

Het doel van de Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo is om ontwikkelingen in de vraag naar leraren, ondersteunend personeel en directieleden in kaart te brengen voor het po, vo en mbo en om knelpunten op deze arbeidsmarkt te identificeren.

Kerncijfers voortgezet onderwijs 2020-2021

In verband met de COVID-19 crisis was er in schooljaar 2020-2021 gedurende enkele maanden sprake van een lockdown in het onderwijs. Dit is  ook terug te zien in de vacature-aantallen. Vanaf januari 2021 zijn financiële middelen vrijgekomen om de onderwijsachterstanden weg te werken. Deze extra financiële ruimte, bedoelt voor het aantrekken van extra personeel, heeft logischerwijs effect gehad op het aantal geplaatste vacatures. Deze zijn afgelopen schooljaar toegenomen. Het grootste aantal vacatures is gevonden in het voorgezet onderwijs (21.398).

In het vo is er een grote stijging in het aantal gevonden vacatures, dit aantal steeg van 18.190 vacatures vorig jaar naar 21.398 vacatures in 2020-2021. Deze stijging bedraagt 18%. Opgesplitst naar functiecategorieën betekent dit dat er (in fte) zowel meer directieleden, ondersteuners als leraren werden gezocht (respectievelijk 28%, 22% en 16%).

Docenten Nederlands werden het meest gezocht binnen de docentvacatures, namelijk 2.307 keer. Docenten wiskunde/rekenen en Engels werden ook veel gezocht, namelijk respectievelijk 1.731 en 1.465 keer. Deze vakken worden ook het vaakst gegeven. Wanneer  de vacatures gerelateerd worden  aan het aantal gegeven lesuren per vak, ontstaat er een ander beeld. Ten opzichte van het aantal lesuren dat er per jaar gegeven wordt, worden er relatief het vaakst docenten gezocht voor het vak techniek en voor kunstzinnige en culturele vakken.

De leraren vacatures waren net als vorig jaar in 37% van de gevallen moeilijk vervulbaar.

De aangestelde docenten waren in 40% van de gevallen in hun vorige baan werkzaam op een andere school (dit was vorig jaar 47%). In 20% van de gevallen waren zij recent afgestudeerd en in 6% van de gevallen was het een interne kandidaat en 10% van de aangestelde leraren is zij-instromer. Directieleden zijn vaker afkomstig van een andere school dan de andere categorieën.