VOION Haganum 2144

Publicaties

De Staat van het Onderwijs 2023

woensdag 10 mei 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: (Deel)rapport over de trends en ontwikkelingen in het (voortgezet) onderwijs
Uitgave: Inspectie van het Onderwijs
Datum rapport: mei 2023

Elk jaar verschijnt ‘De Staat van het Onderwijs’. Het laat zien wat goed gaat, maar ook wat beter kan én moet. Dit jaar gaat de Inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. Het deelrapport ‘De Staat van het voortgezet onderwijs 2023’ bevat de trends en ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs.

Er zijn nog steeds grote verschillen tussen leerlingen in de kansen die zij krijgen om het voor hen optimale onderwijsresultaat te halen. Er zijn positieve trends, zoals het vaker gediplomeerd stapelen, maar er zijn ook nog zorgpunten. Onder meer het verschil in slagingspercentages tussen groepen leerlingen met verschillende achtergronden baart zorgen.

In het voortgezet onderwijs neemt de opstroom ten opzichte van het basisschooladvies toe. Tegelijkertijd blijven leerlingen vaker zitten in vergelijking met voorgaande jaren, stromen nog steeds veel leerlingen af en geven leerlingen aan dat zij meer schoolstress ervaren. Scholen dienen zorgvuldige afwegingen en de juiste keuzes te maken in schoolloopbanen. Leerlingen moeten voldoende uitgedaagd worden en hun potentie goed benutten, maar het overbevragen van leerlingen moet worden voorkomen.

Tijd voor professionalisering veiligstellen
Het lerarentekort is groot en blijft toenemen. Voor de vakken Nederlands en wiskunde worden veel docenten gezocht. Tegelijkertijd kan het afstemmen van het onderwijs op de behoeften van leerlingen beter. Beginnende docenten zeggen niet altijd goed toegerust te zijn om de begeleidingsbehoefte van leerlingen te analyseren. Professionalisering heeft daarom prioriteit, ook bij tekorten. Leraren moeten voldoende tijd hebben om de ontwikkeling van leerlingen te analyseren om vervolgens in hun lessen goed te kunnen afstemmen op de leerbehoeftes van leerlingen. Daarnaast is er voldoende tijd nodig voor professionalisering om te investeren in de vaardigheden die nodig zijn om leerlingen optimaal te ondersteunen.

Download hieronder de rapporten de Staat van het Onderwijs 2023 en het de Staat van het voortgezet onderwijs 2023. Bekijk ook het digitale magazine met praktijkverhalen bij De Staat van het Onderwijs 2023