VOION Haganum 2144

Publicaties

Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs

donderdag 4 april 2019 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Een onderzoek naar het aantal meldingen bij de vertrouwensinspecteurs
Uitgevoerd door: Inspectie van het onderwijs
In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Publicatiedatum: april 2019

Tijdens het afgelopen schooljaar zijn er 1.937 meldingen bij de vertrouwensinspecteurs binnengekomen. Dat is een daling van ongeveer 6% ten opzichte van het jaar ervoor. Met name in de categorie psychisch geweld is een daling te zien. Het aantal meldingen seksueel misbruik en discriminatie is daarentegen gestegen. Dat blijkt uit de Factsheet meldingen vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2017/2018.

Seksueel geweld
Het gaat bij seksueel misbruik om aanranding, ongewenste hinderlijke aanrakingen en ontucht met misbruik gezag of een ongewenste relatie tussen een leraar en een leerling. In bijna de helft van de meldingen, 48 procent, is de verdachte ‘een met taken belast persoon’. Met zestig meldingen kwamen er in het voortgezet onderwijs de meeste signalen over seksueel misbruik binnen bij de inspectie.

De inspectie keek ook of ‘#Metoo’ voor een hoger aantal meldingen over seksuele intimidatie of misbruik heeft gezorgd. De beweging kwam op in 2017 waarbij mensen op sociale media de hashtag deelden om te laten zien dat ze te maken hebben gehad met seksuele intimidatie of misbruik. De inspectie zag geen toename, maar houdt echter wel een slag om de arm.

Meldingen discriminatie en radicalisering
Afgelopen jaar nam ook het aantal meldingen van discriminatie toe, van 28 naar 57. Vooral over discriminatie op grond van een migratie-achtergrond werden meer meldingen gedaan. Het aantal steeg van 25 naar 42. Minder meldingen gingen over discriminatie op basis van geloof. Over radicalisering is vier keer een melding ontvangen, de meeste gerelateerd aan zorgen van scholen over radicaliserende leerlingen.

Zorgelijk
De inspectie noemt de stijging van de twee categorieën ‘zorgelijk’. Ook zien de vertrouwensinspecteurs dat de ‘complexiteit, intensiteit en urgentie’ van de meldingen toeneemt. Bovendien zijn niet alle klachtenprocedures op scholen goed te doorgronden of niet transparant voor ouders.

Bekijk de factsheet