VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Impact van de Coronacrisis op het werken in het voortgezet onderwijs

donderdag 11 juni 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Betreft: Infographic over de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs als gevolg van de Coronacrisis met betrekking tot de factor arbeid
Door: Voion
Datum: juni 2020

Deze infographic geeft inzicht in de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs als gevolg van de coronacrisis met betrekking tot de factor arbeid. Voor de periode februari tot en met april 2020 zijn berichten uit de media, onderzoek en peilingen verzameld die betrekking hebben op veranderingen op het werken in het voortgezet onderwijs als gevolg van de Coronacrisis. De berichten zijn vervolgens geanalyseerd aan de hand van de vijf A’s: (1) arbeidsorganisatie, (2) arbeidsomstandigheden, (3) arbeidsverhoudingen, (4) arbeidsvoorwaarden en (5) arbeidsmarkt. In totaal zijn ruim 400 berichten geanalyseerd.

Voor drie van de 5 A’s zijn de uitkomsten van de analyse voor één thema verder uitgelicht. Rondom arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden zijn relatief weinig berichten in de media aangetroffen. Op basis van deze informatie kunnen partijen in het veld in gesprek gaan over de ontwikkelingen als gevolg van Corona, en welke daarvan als waardevol kunnen worden beschouwd.

Lees ook de blog 'Leraarschap in tijden van crisis' van Ruud van de Aa, onderzoekscoördinator bij Voion.