Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijs op afstand

Onderwijs op afstand

De afgelopen jaren hebben scholen al geëxperimenteerd met het verzorgen van lessen op afstand. Daarbij is gebleken dat drie factoren in balans dienen te zijn, namelijk:

  1. de dialoog tussen leerkracht, leerling en leerlingen onderling;
  2. de structuur van het onderwijsprogramma dat nodig is voor een optimale leeropbrengst en
  3. de mate van autonomie en zeggenschap van leerlingen over hun eigen leren.

Verschillende methodieken zijn toegepast om onderwijs op afstand mogelijk te maken met behulp van ict. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van online leeromgevingen, videoconferencing, videolessen, virtual classrooms, of een webchair.

Kennisnet
Kennisnet bundelt nu de verschillende initiatieven om leren op afstand mogelijk te maken voor het vo op www.vo.lesopafstand.nl. In het stappenplan voor het vo staat kort omschreven welke stappen doorlopen moeten worden:

Stap 1: Zijn de randvoorwaarden op orde?
Stap 2: Plan het onderwijs
Stap 3: Richt ICT mogelijkheden in om samen te werken en te leren
Stap 4: Volg de ontwikkelingen, landelijk en op school, en stel bij waar nodig

Lees het stappenplan op www.vo.lesopafstand.nl. Dit stappenplan wordt regelmatig bijgesteld.

Leraar 24
Leraar 24 biedt actuele informatie over het onderwijs op afstand. Op Leraar24 vind je ook tips over hoe je een videoles opzet. Ervaringsdeskundigen vertellen over de mogelijkheden en werkwijze van videolessen. Bovendien kun je op leraar24 ook voorbeelden vinden van videolessen, zoals:

Lees ook de tips en tools voor onderwijs op afstand.

Leraar.nl
Op leraar.nl vindt u inspirerende voorbeelden over hoe andere scholen omgaan met onderwijs op afstand. 

Today's Teaching Tools
Op Today's Teaching Tools vindt u algemene tips om online onderwijs vorm te geven.

Open Universiteit
De open Universiteit (OU) biedt vanaf 17 maart 2020 gratis online colleges over digitale didactiek. De Open Universiteit wil graag docenten van andere onderwijsinstellingen helpen bij het online brengen van hun onderwijs tijdens de coronacrisis. Daartoe lanceert zij de webpagina Digitale Didactiek - Open Universiteit over online didactiek.

Innovatieimpuls in Onderwijs: Videolessen
Videolessen was een van de vijf experimenten van de Innovatieimpuls in Onderwijs tussen 2009-2016. Docenten ontwerpen het onderwijs met behulp van videolessen zelf samen met hun collega’s van andere scholen. Met het ontwikkelen van de Videolessen wilde men met de inzet van nieuwe technologie beter onderwijs geven en gelijktijdig leraren professionaliseren. Lees meer Innovatieimpuls: videolessen

Project Urway
Het Nederlandse project Urway was een vorm van tijds- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren gebaseerd op het Engelse Notschool.net project. Het project is in 2010 stopgezet omdat het organisatorisch en financieel niet haalbaar was. Wel heeft het een aantal bruikbare tips opgeleverd:

  • Om dynamiek te krijgen op een online platform moeten er voldoende leerlingen meedoen.
  • Werk met bestaande content, dat bespaart veel tijd.
  • Naast het online contact, is het goed als de leerling ook face-to-face contact heeft met een coach.
  • De coach moet ook online sociaal vaardig zijn om het online gedrag van de leerling te duiden.
  • Een goede leraar voor de klas is niet per se geschikt als online coach of expert. Als expert heb je in een online omgeving minder regie en moet je meer een coachende rol aannemen.

Lees het artikel op de site van NRO.