VOION Haganum 2144

Publicaties

Informatieblad professionele vertrouwenspersonen

woensdag 8 september 2021 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Informatieblad met de belangrijkste aandachtspunten die helpen bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon
Auteurs: Het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen in samenwerking met het ministerie van SZW
Datum: 1 juli 2021

Ongewenste omgangsvormen komen voor in bijna iedere organisatie. Of het nu gaat om pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Dit gedrag kan leiden tot ziekte of uitval van medewerkers. Uw organisatie kan maatregelen nemen om dit soort situaties te voorkomen. Een professionele vertrouwenspersoon helpt mee aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Dit informatieblad gaat over de meerwaarde die een vertrouwenspersoon kan hebben en bevat een checklist met aandachtspunten om de vertrouwenspersoon op een professionele manier in de organisatie te laten functioneren.

De functie vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is hét aanspreekpunt voor medewerkers die ongewenste omgangsvormen op de werkvloer vertrouwelijk willen aankaarten. De vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt medewerkers die een melding maken en denkt mee in oplossingen, verwijst (wanneer nodig) door en biedt nazorg. Een vertrouwenspersoon werkt volledig vertrouwelijk, heeft een geheimhoudingsplicht, signaleert trends en adviseert in de aanpak van ongewenst gedrag.

De Arbowet
De Arbowet verplicht de werkgever te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers door zo goed mogelijke werkomstandigheden te realiseren. Dit geldt ook voor de bescherming van werknemers tegen psychosociale arbeidsbelasting (psa). Zij moeten maatregelen om psa tegen te gaan opnemen in hun arbobeleid en deze uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hiervan onderdeel zijn.