Voion LVO NL 1366

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Inleiding

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor gezond en veilig werk. Uw werknemers mogen niet ziek worden van het werk en u moet ongelukken op de werkvloer voorkomen. U moet dus weten welke gevaren er in het werk en in uw school zijn voor de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers, leerlingen en derden (bezoekers, ouders enzovoort). En of de risicobeperkende aanpak van die gevaren effectief is. Het overzicht van alle (rest)risico’s in uw instelling en de ernst van die risico’s wordt de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) genoemd. Onderdeel van de RI&E is een plan van aanpak. Hierin is voor elk van de gevonden risico’s beschreven hoe u dat risico wegneemt of beheersbaar maakt.

Door het bieden van informatie, instrumenten, aanpakken en praktijkvoorbeelden ondersteunt Voion scholen om een veilige werk- en leeromgeving te creëren. In dit digitale kennisdossier delen we kennis, voorbeelden en ervaringen over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in de vo-sector. 

Instrumenten

 • Arboscan VO

  De Arboscan-VO is het branche-erkende RI&E-instrument voor het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen met de Arboscan-VO gemakkelijk zelf hun arborisico’s inventariseren en analyseren en daarop hun arbobeleid afstemmen en uitvoeren.

 • Handreiking verdiepende RI&E coronavirus

  Voion heeft als aanvulling op het Sectorplan COVID-19 een Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus gemaakt. Ook is er een maatregelenmatrix waarin maatregelen uit de twee verschillende regelgevingen (Sectorplan en RI&E) zijn samengebracht.

 • Veilige praktijklokalen

  Voion heeft in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites ontwikkeld die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen

 • VO-signalen

  Overzichtspagina met VO-signalen uitgebracht door Voion. Een VO-signaal geeft informatie en advies over een specifiek onderwerp m.b.t. veilig en vitaal werken in het voortgezet onderwijs.

Inspiratie

 • De gymzaal: leermiddel, gereedschap en werkplek

  Wat heeft de Arbocatalogus-VO te maken met de Arbowet en de kwaliteit van de werkplek van de docent Lichamelijke Opvoeding? Waar gaat Arbowetgeving over en wie moet wat op school minimaal (laten) regelen? En waar gaat de Arbowet niet over en is aan de school zelf om te bepalen? Artikel LO Magazine, januari 2024.

 • Preventiemedewerker voor een veilig en gezond werkklimaat

  In dit artikel vertellen twee enthousiaste preventiemedewerkers over hun taken en verantwoordelijkheden. In welke mate leeft een gezond en veilig werkklimaat op de scholen?

 • Een papieren RI&E is niet voldoende

  In een praktijklokaal geeft een ervaren docent een demonstratie aan een student. Hij houdt daarbij geen rekening met de veiligheidsinstructies en draagt geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Een RI&E op papier is niet genoeg. Arbo-online, januari 2021.

 • Ongeluk dwingt tot betere communicatie

  SG Panta Rhei had duidelijke regels om veilig te werken in praktijklokalen. Ondanks dat, gebeurde er een ongeluk. Veiligheidscoördinator Hans Viskil vertelt over hoe dit kon gebeuren, het proces na zo’n ongeluk en hoe direct de regels zijn aangescherpt.

Onderzoeken