VOION Haganum 2144

Publicaties

Katern Inductie van startende leraren

maandag 17 april 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Een katern van acht casussen die een inkijkje geven in de inductiepraktijk op scholen en de verschillende accenten die daarbij worden gelegd.
Uitgave: VO-raad
Datum: april 2023

In dit katern zijn acht casussen opgenomen van scholen in het voortgezet onderwijs die de begeleiding van startende leraren vormgeven. Het doel is om door middel van deze publicatie de dialoog te stimuleren binnen de school tussen betrokkenen bij starters.

Dit katern brengt inductiepraktijken op verschillende scholen in beeld. Het gaat niet zozeer om ‘goede praktijken’ of ‘best practices’, maar om het geven van inzicht in de complexiteit van startersbegeleiding in het huidige onderwijslandschap, waarin lerarentekorten, de gevolgen van COVID-19 en andere ontwikkelingen de dagelijkse gang van zaken in het onderwijs fundamenteel beïnvloeden. In dit onderwijslandschap zijn weinig duidelijke kaders als het gaat om startersbegeleiding, waardoor de sturing hierop en de kaders waarbinnen startersbegeleiding vorm krijgt onduidelijk zijn. Wel zijn de afgelopen jaren in verschillende projecten handvatten en uitgangspunten ontwikkeld die scholen kunnen benutten voor de inrichting van de startersbegeleiding.

Introductie van de acht casussen:

 1. Blariacumcollege – Een jarenlange geschiedenis met coaching van starters
  Coaching, observaties en intervisie zijn belangrijke onderdelen bij de begeleiding van starters op het Blariacumcollege. Net als alle medewerkers daar ontwikkelen zij zich vanuit drie kernwaarden: regie, samenwerken en onderzoekend leren.

 2. Bonhoeffer College – Een intensief netwerk bouwen rond de starter
  Op elk van de zes Bonhoeffer-locaties zijn schoolopleiders en coaches aanwezig. Hoe zorgt de school voor eenheid in de inductieaanpak, met ruimte voor een eigen invulling per schoollocatie?

 3. Calandlyceum – Inductie is een cultureel traject
  Tijdens de inductie van nieuwe leraren legt het Calandlyceum de nadruk op het leren kennen van de organisatiecultuur. Dit is voor de school een essentiële succesfactor: inductie is vooral een cultureel traject.

 4. Lumion – Eigentijds leren van leerlingen en startende leraren in een groeiende school
  De oprichters van Lumion hadden tien jaar geleden behoefte aan nieuwe mogelijkheden en een andere visie op onderwijs. In de afgelopen jaren is de school gegroeid van 100 leerlingen naar meer dan 1.500. Wat betekent dat voor het aannemen van docenten en het begeleiden van starters?

 5. Minkema College – Beeldcoaching als krachtig ontwikkelinstrument
  Het Minkema College wil dat starters kunnen ontdekken wat voor docent ze zijn. Wat vinden zij belangrijk als het gaat om onderwijs? De school zet hiervoor onder meer in op beeldcoaching.

 6. Winkler Prins – Coaching en intervisie als krachtige elementen van inductie
  OSG Winkler Prins is een ambitieuze school in het hart van de Veenkoloniën. De school kent zes deelscholen op verschillende locaties. Hoe zorgen ze voor een eenduidig inductiebeleid?

 7. Johan de Witt – Ruimte en vertrouwen om te leren en te experimenteren
  De Johan de Witt Scholengroep heeft zes locaties in Den Haag. Elk jaar stromen zo’n veertig nieuwe docenten in. Met een duidelijke aanpak en de ruimte voor starters om zich hun vak eigen te maken, zorgt de school dat startende leraren behouden blijven voor het onderwijs.
 1. Rodenborch-College – Samen leren en werken door starters en ervaren docenten
  Het Rodenborch-College valt onder de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Samen met de lerarenopleidingen van drie universiteiten en een hogeschool heeft OMO (bovenschoolse) leerateliers voor startende leraren opgericht. Daar ligt het accent op de innovatiebekwaamheid van de leraar.

Download het volledige Katern >>