VOION Haganum 2144

Publicaties

Minder uren, betere lessen?

dinsdag 10 oktober 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Inzichten uit een podcastreeks over de vraag hoe meer ontwikkeltijd voor leerkrachten gecreëerd kan worden.
Door: Ina Cijvat en Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam
Uitgave: juni 2023

Op welke wijze kan een reductie van het aantal lesuren van leraren (en leerlingen) ten gunste van gezamenlijke ontwikkeltijd voor leraren, bijdragen aan beter onderwijs en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, zonder daling van leeropbrengsten? Onder de titel 'Minder uren, betere lessen?' gingen Erik Ex en Marco Snoek in gesprek met leraren, leerlingen, onderzoekers, schoolleiders, bestuurders en andere experts over verschillende aspecten van dit vraagstuk.

De negen afleveringen vormen samen een boeiende reeks interviews die meer zicht geven op verschillende dimensies die een rol spelen bij dit vraagstuk. De gesprekken gaven zicht op de knelpunten die leraren en leerlingen nu ervaren, op de risico’s als leraren minder les gaan geven en op de condities die van belang zijn om leeropbrengsten op peil te houden.

In dit rapport is de balans opgemaakt van de reeks interviews, worden conclusies getrokken en vier aanbevelingen gedaan.

Aanbevelingen

  1. Zorg dat er heldere gegevens beschikbaar komen over het aantal lesuren voor leerlingen dat scholen momenteel aanbieden en hoe dat zich verhoudt tot de wettelijke minimumnormen.
  2. Verzamel good practices van scholen die er nu al in slagen om systematisch ontwikkeltijd voor leraren te creëren.
  3. Ga op zoek naar de ruimte die er nu reeds is.
  4. Start pilots rond oplossingen voor ontwikkeltijd, waarbij er van elkaar geleerd kan worden en effecten op leraren, leerlingen en andere partijen goed in kaart worden gebracht.

Bekijk het eindrapport Minder uren, betere lessen op de website van de Hogeschool van Amsterdam. Hier vindt u ook de podcastserie.