GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Wettelijk kader onderwijstijd

In de wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs van 11 maart 2015 (artikel 6) heeft de overheid voor het voortgezet onderwijs een standaard urennorm per opleiding vastgesteld.

 • vmbo (over 4 jaar): 3.700 klokuren
 • havo (over 5 jaar): 4.700 klokuren
 • vwo (over 6 jaar): 5.700 klokuren

De school mag deze onderwijstijd zelf verdelen over alle leerjaren. Hierdoor is er veel ruimte voor een flexibel onderwijsprogramma en maatwerk per leerling, zolang leerlingen maar minimaal 189 dagen per schooljaar onderwijs krijgen.

Flexibiliteit en maatwerk
In het belang van de leerling mag een school van de standaard urennorm afwijken; naar boven maar ook naar beneden. Zo hebben scholen de ruimte en flexibiliteit om het onderwijs anders in te richten of om een aangepast programma aan te bieden aan bijvoorbeeld excellente leerlingen of leerlingen met een leerachterstand.

De school kan op verschillende manieren maatwerk bieden, zoals:

 • Sommige leerlingen meer of minder lesuren in een vak laten volgen;
 • Een vak op hoger niveau laten volgen en afsluiten;
 • Een extra vak (of extra vakken) laten volgen;
 • Sommige leerlingen sneller door het onderwijsprogramma leiden (vwo);
 • Een plusdocument of vermelding cum laude geven.

Op de site van de VO-raad vindt u een schema met maatwerkmogelijkheden

Daarnaast is er op schoolniveau ook veel ruimte om eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld over:  

 • het aantal (les)uren per schoolvak (behalve voor lichamelijk opvoeding);
 • hoe lang een les/onderwijsactiviteit duurt;
 • hoe de roosters eruitzien;
 • of alle lessen/onderwijsactiviteiten voor alle leerlingen verplicht zijn;
 • wanneer herfst- en voorjaarsvakantie is;
 • wanneer roostervrije dagen worden ingepland (maximaal 12 per jaar, waarvan maximaal 6 rondom de zomervakantie).

Welke activiteiten gelden als onderwijstijd?
Scholen kunnen eigen keuzes maken over de inrichting, vormgeving en planning van het onderwijs. Zo kunnen ze onderwijstijd inzetten voor traditioneel klassikaal onderwijs, maar ook voor stages of projecten bij bedrijven of maatschappelijke organisaties, om leerlingen colleges te laten volgen aan een universiteit, voor e-learning, afstandsonderwijs of voor onderwijs op leerpleinen.

Er zijn drie voorwaarden voor activiteiten om als onderwijstijd te gelden:

 1. De activiteit moet bewust gepland zijn en worden verzorgd onder verantwoordelijkheid van de school;
 2. De activiteit moet worden uitgevoerd onder de pedagogisch/didactische verantwoordelijkheid van een leraar of van iemand anders die dat volgens de wet mag doen;
 3. De medezeggenschap moet vooraf ermee instemmen dat de activiteit geldt als onderwijstijd.

De school moet duidelijk aangeven wanneer en voor welke activiteiten leerlingen op school worden verwacht en wanneer afwezigheid eventueel geoorloofd is.

Meer informatie