VOION Haganum 2144

Publicaties

Nationaal Programma Onderwijs: Derde voortgangsrapportage

dinsdag 22 november 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Kamerbrief en voortgangsrapportage over de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs door scholen
Uitgave: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Datum: november 2022

In de Eerste Voortgangsrapportage NP Onderwijs (oktober 2021) is met name gefocust op de plannen die scholen hebben gemaakt en de omvang en aard van de vertragingen bij leerlingen. In de Tweede voortgangsrapportage ligt de nadruk op de uitvoering van het programma door scholen. 

Deze derde voortgangsrapportage over het NP Onderwijs biedt meer inzicht in de uitvoering van het programma door scholen. Welke interventies kiezen zij? Hoe verloopt de uitvoering van deze interventies? En welke opbrengsten merken scholen?

Enkele resultaten:

  • In het vo en (v)so maken schoolleiders zich nog altijd relatief veel zorgen over de impact van de coronapandemie op het welbevinden van hun leerlingen.
  • Een ruime meerderheid van de schoolleiders is positief over de mate waarin het vorig schooljaar is gelukt om de plannen in het kader van het NP Onderwijs uit te voeren. In het vo ligt dit percentage met 73% het hoogst, gevolgd door 66% in het (v)so en 64% in het po. Knelpunten in de uitvoering ontstaan vooral door afwezigheid van personeel en/of leerlingen door COVID-19 of door de personeelstekorten in het onderwijs.
  • Schoolleiders zien met name het welbevinden van leerlingen positief veranderen als gevolg van de gekozen interventies. Dit zien we in alle drie de sectoren. In het po zijn schoolleiders ook overwegend positief over de opbrengsten op de leerprestaties bij taal en rekenen. In het vo en (v)so geldt dit iets vaker voor de impact van interventies op de executieve vaardigheden van leerlingen
  • Het schoolprogramma voor het schooljaar 2021/2022 is op nagenoeg alle scholen geëvalueerd. In het vo geef 97% van de schoolleiders dit aan. Iets minder vaak wordt het programma voor het schooljaar 2022/2023 daadwerkelijk bijgesteld. In het (v)so geef 7 op de 10 schoolleiders dit aan, en dit aandeel loopt op tot 90% in het vo. Bij de start van het schooljaar had op ruim 80% van de scholen de MR al ingestemd met de plannen. Scholen kiezen ook in het schooljaar 2022/2023 vaak voor een combinatie van verschillende interventies uit de menukaart.

  • Download de Derde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs>>
  • Download de Samenvatting derde voortgangsrapportage primair en voortgezet onderwijs>>
  • Naar de Kamerbrief derde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs>>