VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

TALIS 2018

woensdag 3 juli 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: een internationaal onderzoek naar de leer- en werkomgeving van leraren en hun schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Uitgevoerd: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)
In opdracht van: een samenwerking van overheden en OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
Datum uitgifte: juni 2019

TALIS is een groot internationaal belevingsonderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder leraren en schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs naar hun leer- en werkomstandigheden. Aan dit onderzoek hebben 50 landen deelgenomen, waaronder Nederland. In maart 2020 volgt het tweede deel van het onderzoek.

Dit zijn de belangrijkste resultaten:

  • 95% van de leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is tevreden met zijn of haar baan, een percentage dat hoger is dan het OESO-gemiddelde.
  • Maar drie op de tien leraren in het voorgezet onderwijs vinden dat hun beroep gewaardeerd wordt door de maatschappij. In 2013 was dat  nog 40 procent.
  • Het blijkt dat voor veel leraren hun beroep niet direct de eerste keuze. Men dacht in eerste instantie aan een ander beroep of studie, maar is toch leraar geworden of men is na het eerst volgen van een loopbaan elders alsnog leraar geworden.
  • Leraren zouden graag extra ondersteuning willen voor het begeleiden van leerlingen met een specifieke leerbehoefte en voor het verlichten van de administratieve lasten.
Voorbereiding leraren op hun vak
  • Veel leraren in Nederland geven aan dat zij op de lerarenopleiding voldoende vakinhoudelijke kennis en pedagogie hebben opgedaan om als leraar te kunnen starten. In TALIS 2013 lag dit percentage tien procentpunt hoger.
  • Leraren in het voortgezet onderwijs voelen zich minder goed voorbereid op het lesgeven in een multiculturele of meertalige omgeving.
  • Bijna de helft van de leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs geeft aan dat zij tijdens de opleiding onvoldoende bagage hebben meegekregen voor klassenmanagement.

Strategisch personeelsbeleid

  • De schoolleiders geven aan dat zij relatief weinig tijd besteden aan onderwijskundig leiderschap. Zij besteden meer tijd aan leiderschapstaken, bijeenkomsten en administratieve taken.
  • Als belangrijkste prioriteit geven leraren het verkleinen van klassen aan.

Bekijk hier het Eerste deel Talis 2018
De nationale rapporten voor Nederland komen tegelijkertijd met het tweede deel beschikbaar in maart 2020. Voor een sneak preview van eerste resultaten lees de infograpic Werkbeleving van Nederlandse leraren.