VOION Haganum 2144

Publicaties

VO-signaal Rol van mr in het bouwproces

vrijdag 2 september 2016 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Bouw en verbouwingen zijn vaak langdurige en complexe processen. Niet alleen vanwege het aantal betrokken partijen en harde wettelijke termijnen, maar ook omdat er inhoudelijk een puzzel is op te lossen. Binnen een bepaald budget moeten zoveel mogelijk wensen en behoeften, van verschillende partijen, gerealiseerd worden. Bij een dergelijk proces is het dan ook van groot belang de focus te houden op het doel, namelijk het realiseren van een geschikte leeromgeving. De huisvesting dient de voorwaarden te creëren voor een goed en toekomstbestendig onderwijsconcept. Betrokkenheid en invloed van de mr als vertegenwoordiger van personeel en leerlingen in het bouwproces is dan ook essentieel. Zij zullen immers als bewoners van het nieuwe of vernieuwde schoolgebouw dit onderwijs moeten gaan verzorgen.

In dit VO-signaal De rol van de mr in het bouwproces (versie september 2016) leest u hoe de mr invloed kan uitoefenen op de planning en realisatie van nieuwbouw, uitbreiding van bestaande bouw of een flinke verbouwing door inzicht te bieden in het bouwproces en de rolverdeling tussen gemeente en schoolbestuur.

Meer informatie

Door middel van informatiebladen wil Voion scholen ondersteunen bij de invulling van goed werkgeverschap. Het zogenaamde VO-signaal signaleert belangrijke en relevante arbogerelateerde thema’s voor scholen in het voortgezet onderwijs die niet in de Arbocatalogus-VO en de Arboscan-VO voorkomen. VO-signaal informeert u over wet- en regelgeving die samenhangt met de Arbowet. De informatie is to-the-point en wordt verduidelijkt met voorbeeldsituaties uit het voortgezet onderwijs.

Gerelateerde onderwerpen