VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

 • thema

  woensdag 14 april 2021

  Miniserie: Maak werk van de begeleiding van startende leraren

  Dat is de oproep van de VO-raad en middelbare school ISG Arcus aan andere scholen. Met een videoreeks over startende leraren in het vo vragen zij aandacht voor goede begeleiding.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 13 april 2021

  Dr. Mollercollege zet oud-leerlingen in als surveillant

  In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan scholen voor maatregelen tegen tekorten en werkdruk.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 8 april 2021

  Regionaal mobiliteitscentrum Twente-Achterhoek

  Meta Schoenmaker vertelt over het samenwerken om gezamenlijk lerarentekorten en -overschotten en andere arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 7 april 2021

  Krachtige starters

  Jan Klein, directeur-bestuurder Nuborgh College, vertelt over de ontwikkeling van een psychologische component in de doorlopende leerlijn voor starters in het onderwijs.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 6 april 2021

  Een nieuwe blik op personeelsbeleid

  CS Walcheren (CSW) heeft door de pilot 'kwalitatieve formatie' op een andere manier gekeken naar personeelsplanning door al aan het begin van het schooljaar meer leraren aan te nemen.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 10 maart 2021

  Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken

  ICLON nam het initiatief om een intake- en assessmentprocedure te ontwikkelen voor tweedegraads docenten in tekortvakken.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 2 maart 2021

  Extra hulp voor de klas: onderwijsondersteuner in dienst

  Het Scala College in Alphen aan den Rijn heeft een onderwijsondersteuner in dienst genomen, gefinancierd uit de middelen van de regeling Extra Hulp voor de Klas.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 10 februari 2021

  Een papieren RI&E is niet voldoende

  In een praktijklokaal geeft een ervaren docent een demonstratie aan een student. Hij houdt daarbij geen rekening met de veiligheidsinstructies en draagt geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Een RI&E op papier is niet genoeg. Arbo-online, januari 2021.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 9 februari 2021

  Groningen pakt met brede samenwerking het lerarentekort aan

  De schoolbesturen in Groningen pakken een aantal specifieke problemen die van grote invloed zijn op het onderwijs gezamenlijk op in RAP Groningen.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 12 januari 2021

  Lerarenopleiding en vo-besturen: de RAP doen ze samen

  Om in aanmerking te komen voor subsidie in de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) moeten de in een RAP-regio verenigde vo-scholen samenwerken met minimaal één lerarenopleiding. In gesprekken met nauw betrokkenen verkende Voion in een aantal regio’s de rol van opleidingsinstituten in de RAP.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren