VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

ORP geeft inzicht in regionale opgaven

dinsdag 10 mei 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Hoe voer je het goede gesprek over het onderwijsaanbod in de regio? Vraagstukken als leerlingendaling, lerarentekort, kansenongelijkheid of een passend onderwijsaanbod los je als bestuur niet in je eentje op. Maar samenwerken in de regio gaat niet vanzelf. Een nieuwe tool, bekend onder de afkorting ORP, kan het gesprek gemakkelijker maken. Twee leden van de ontwikkelgroep vertellen over een pilot in hun regio. ''Elkaar vertrouwen is een randvoorwaarde. Je moet elkaar wat gunnen.''

Lees het artikel 'ORP geeft inzicht in regionale opgaven', VO-magazine april 2022, VO-raad>>

Het informatieproduct ‘Onderwijsaanbod in Regionaal Perspectief’ (ORP) is in 2021 door de VO-raad ontwikkeld als onderdeel van het project Regionale samenwerking. In de tweede helft van vorig jaar is het product in vier pilotregio’s getest. Het informatieproduct ORP is een bundeling van onafhankelijke feiten en cijfers over het regionale onderwijsaanbod. Ook laat het zien welke ontwikkelingen van belang zijn om te bepalen wat voor de regio een passend onderwijsaanbod is. Op basis van deze feiten en cijfers kunnen besturen met elkaar een ‘beleidsrijk’ gesprek voeren over het regionale onderwijsaanbod.