Voion LVO NL 1366

Arbodienstverlening

Inleiding

Arbodienstverlening - advisering en ondersteuning - is gericht op het zo veilig en gezond mogelijk werken. De taken die tot arbodienstverlening horen zijn veelomvattend. Ook advisering en ondersteuning bij verzuim- en re-integratiebeleid wordt onder arbodienstverlening begrepen.
 
U kunt de arbodienstverlening aanpassen aan uw eigen omstandigheden en mogelijkheden. Dit moet dan wel zijn afgestemd met de (G)MR.

Wettelijke taken
Schoolbesturen zijn per 1 juli 2017 verplicht voor een aantal diensten een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of (BIG-geregistreerde) bedrijfsarts. Het betreft de volgende taken:

 • advies over en toetsing van de risico inventarisatie en -evaluatie inclusief het plan van aanpak
 • verzuimbegeleiding ;
 • arbeidsgezondheidskundig onderzoek bijvoorbeeld visus- en audiometrisch onderzoek;
 • eventuele aanstellingskeuringen;
 • vrije toegang tot de bedrijfsarts voor werknemers;
 • vrije toegang tot de werkvloer door de bedrijfsarts;
 • second opinion voor werknemers;
 • klachtenprocedure van de bedrijfsarts;
 • overleg van de bedrijfsarts met de (G)MR en de preventiemedewerker;
 • melden van beroepsziekten door bedrijfsarts;
 • adviesrol van de bedrijfsarts.

In het basiscontract zijn minimumeisen vastgesteld tussen de werkgever en de arbodienstverlener. Het basiscontract betreft een minimum variant en is verder vormvrij. U mag (uiteraard) ook een uitgebreider contract afsluiten met maatwerkafspraken. De (G)MR heeft instemmingsrecht op het af te sluiten (basis)contract. Al met al krijgen alle partijen met het basiscontract meer mogelijkheden om tijd (en budget) te besteden aan preventie.

Op de website van Oval (de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties) vindt u een checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening.  

Taakdelegatie
Bedrijfsartsen mogen bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door andere gespecialiseerde professionals, zoals arboverpleegkundige, de casemanager, de praktijkondersteuner bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige of de verzuimmedewerker. Dit wordt ook wel taakdelegatie genoemd. Het zal geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de zorg of privacy. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijke en de degene die de taken overneemt is ook gebonden aan het medische beroepsgeheim.

Op de website van Oval vindt u een twee informatiefolders over taakdelegatie binnen de bedrijfsgezondheidszorg voor zowel werkgevers als werknemers.

Overige taken
Alle overige arbodienstverlening mag u zelf organiseren of geheel of gedeeltelijk inkopen bij andere aanbieders.

Inspiratie