VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Coach en kernteam houden docent betrokken

dinsdag 20 november 2012 | Veilig en vitaal werken

Acht jaar geleden bereikte het ziekteverzuim op het Montessori College Nijmegen met ruim 11 procent een hoogtepunt. De inzet van coaches, het werken in kernteams, grotere alertheid en snelle actie hebben veel veranderd. Het verzuim ligt nu rond de 4 procent.  

“Natuurlijk dachten we al lang over de oorzaken van het verzuim”, zegt directeur P&O Wil Giesberts. “Bij een fusie in 1993 kwamen nogal wat mensen mee die frequent verzuimden. Ook al bedachten we met hen oplossingen, zoals deels een andere functie of vroegtijdige fpu, het percentage bleef langzaam stijgen. Huisvestingsproblemen op één locatie bijvoorbeeld hadden absoluut hun weerslag op de medewerkers. We ondernamen allerlei acties, alleen zie je de effecten daarvan pas op langere termijn.”
Voorkomen dat mensen afbranden
De school ging in zee met een externe supervisor. Wie wil mag eenmaal in de vijf jaar een supervisietraject volgen van zo´n tien gesprekken en zo nodig later teruggaan voor meer. Voor interne begeleiding zijn een aantal docenten opgeleid tot coach. Zij begeleiden vooral bij klassenmanagement, maar collega’s kunnen hen ook benaderen met andere vragen. Giesberts: “Het voornaamste is dat mensen hun hart kunnen luchten. Dat hoeft niet om ernstige problemen te gaan, soms is iets opgelost met één advies, een paar tips, soms is meer begeleiding nodig of doet iemand het een tijdje kalmer aan. We zijn er erg op gefocust dat mensen niet afbranden, want steeds blijkt dat wie er lang uit is geweest het erg moeilijk heeft met terugkomen.”

De rol van de kernteams
Docenten op het Montessori College werken in kernteams van vier tot hoogstens zeven docenten, verantwoordelijk voor groepen van wisselende grootte, van zo’n veertig vmbo-leerlingen tot de bovenbouw vwo. “De rol die kernteams spelen wordt vaak onderschat”, zegt Giesberts. “Docenten die zich met veel dingen mogen bemoeien en vergaande bevoegdheden hebben, raken intensiever betrokken bij de school. Bovendien werken ze zo hecht samen, dat het niet onopgemerkt kan blijven als het met een collega niet lekker loopt, privé of in de klas. Van alle acties die je onderneemt, is het eigenlijke doel een goede organisatie waarin mensen hun kwaliteiten kwijt kunnen, zich gewaardeerd en gezien weten. Daling van het ziekteverzuim is een van de effecten.”  

  • Coaching en supervisie
    “Uitspreken is de eerste stap naar een oplossing. Medewerkers hoeven mij niet te vertellen wat er aan de hand is, als ze maar tegen een collega kunnen zeggen dat het stroef loopt in de klas of dat het thuis niet lekker gaat. Zo nodig kunnen ze bij een coach of de supervisor terecht. Je moet zorgen dat mensen hun verhaal kwijt kunnen.” Lees verder.
  • Alert zijn en actie ondernemen
    Ik ben gaan inzien hoe buitengewoon belangrijk vroegtijdig ingrijpen is. Je moet mensen goed in de gaten houden, weten wat er speelt. We zijn daar allemaal alert op.” Hoe heeft het Montessori College die mentaliteit ‘tussen de oren’ gekregen? Lees verder.

Montessori College Nijmegen

  • vier locaties, waarvan drie in Nijmegen en één in Groesbeek
  • een leerwerkplaats voor de opvang van meiden die niet in het reguliere onderwijs kunnen functioneren (samen met andere scholen)
  • 275 medewerkers
  • 1950 leerlingen  

Coach en kernteam houden docent betrokken

Gerelateerde onderwerpen