VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Goed werknemerschap

dinsdag 20 november 2012 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Lentiz Onderwijsgroep ontwikkelt een cultuur waarin de verantwoordelijkheden tussen werkgever en werknemer gedeeld worden, ook op de werkvloer. Hierbinnen is verzuim nu veel beter bespreekbaar. De cultuurverandering leidde tot een daling van het verzuim van bijna 3 procentpunt in twee jaar tijd.

Meta ’t Lam, lid van de raad van bestuur van Lentiz Onderwijsgroep, draait er niet omheen: Verzuim kost geld. Lesuitval is slecht voor de kwaliteit van het onderwijs, maar bovenal: “Ik wil de beste werkgever van deze regio zijn, want dán kun je de beste docenten aantrekken en het beste onderwijs bieden. Als werkgever ben je er dan ook voor de werknemers met wie het even minder gaat.”

Zelf verantwoordelijk
Met bijna 6,5 procent lag het verzuim twee jaar geleden veel te hoog. Het onderwijzend personeel scoorde zelfs bijna 7 procent. Zo’n hoog verzuim is een signaal. De raad van bestuur wilde dat resultaatverantwoordelijk management echt vorm kreeg, ook op het gebied van verzuimmanagement. En dat doortrekken de organisatie in. “Als werknemer heb je je verbonden om een bepaalde prestatie te leveren en als je daartoe niet in staat bent, heb je een verantwoordelijkheid”, aldus ’t Lam. “Het ging om het herstellen van de balans”, zegt centraal casemanager Marianne Krudop. “De balans tussen geven en nemen, tussen eisen stellen en ondersteunen en tussen goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Aan beide kanten moest iets gebeuren.”

Consensusworkshop
De nieuwe omgang met verzuim kreeg het eerste jaar veel aandacht. Allereerst in het managementteam, waarbij ook meteen de MR aanwezig was. “We vonden belangrijk dat die het veranderingsproces vanaf het begin zou meemaken”, zegt ’t Lam. In een consensusworkshop verklaarden alle partijen zich bereid te investeren in de nieuwe aanpak. Krudop: “Toen we iedereen vroegen een streefcijfer voor verzuim te noemen, voor de eigen school of als gemiddelde, durfde niemand zo laag te scoren als de MR. Die was ervan overtuigd dat we onder het landelijk niveau van 5 procent en zelfs dichtbij de 3 procent uit konden komen. En het leuke is, de prognose voor 2010 is 3,8 procent, dus zijn we daar nu bijna.” Niet alleen daalde het verzuim, op alle scholen ging de medewerkerstevredenheid omhoog. Een direct verband met dalend verzuim is niet te leggen, wel krijgen medewerkers in deze periode in de enquêtes niet alleen vragen over de relatie met de leidinggevende maar ook over verzuimaanpak.

Tandwieltjes
Arbo kwam onder eigen regie en Lentiz huurt tegenwoordig een zelfstandig bedrijfsarts in. Taken, rollen en bevoegdheden zijn opnieuw bepaald en helder gemaakt. Ook op andere belangrijke punten is de organisatie in stelling gebracht om in de gewenste richting te veranderen: administratie, communicatie en informatie, de deskundigheid van leidinggevenden en andere actoren zoals stafmedewerkers en HRM-adviseurs. “We brachten voor elk thema in beeld hoe ver we stonden en zijn op al deze tandwieltjes tegelijkertijd gaan draaien”, vertelt Krudop.

Dat de raad van bestuur de koers heeft uitgezet, betekent niet dat dit op alle scholen hetzelfde is ingevuld. Krudop: “Niet iedere school heeft dezelfde verzuimtarget en per school is gekozen wat de passende aanpak, communicatie en timing was. Maatwerk en nog eens maatwerk is dat.”

  • Het gedragsmodel
    “Benaderd vanuit het medisch model is verzuim een moeilijk te hanteren begrip. Ingrijpen mag niet, dat is aan de bedrijfsarts”, zegt ’t Lam. “Wie verzuim ziet als beïnvloedbaar gedrag kan anders gaan kijken én handelen.” Lees verder.
  • De centrale casemanager
    Lentiz wilde het verzuimbeleid verstevigen met een deskundige, die specialistische kennis combineert met coachende begeleiding van leidinggevenden. De keuze viel op een externe casemanager. Lees verder.

Lentiz Onderwijsgroep
•775 personeelsleden
•6700 leerlingen
•11 scholen voor vwo, havo, vmbo en mbo
•locaties in regio vanaf Schiedam tot aan het Westland
•verzuimcijfers (ziekteverzuimpercentage/ziekteverzuimfrequentie/gemiddelde verzuimduur): 2008 (6,6% / 2 / 19); 2009 (5,8% / 2 / 12). prognose 2010 (3,8%/ 1,7 / 8)  

Goed werknemerschap