VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Goede zorg voor medewerkers meten

Veilig en vitaal werken

De Quickscan PSA is een korte vragenlijst die erop gericht is vast te stellen of (oorzaken van) psychosociale arbeidsbelasting nader onderzocht moet worden. Het Hondsrug College in Emmen maakte gebruik van de vragenlijst die onderdeel is van de RI&E. De heer Westerhof zette de Quickscan binnen zijn organisatie uit. Hij volgde een cursus van een halve dag om het instrument te gebruiken. “Het instrument is laagdrempelig. Je kunt het eenvoudig inzetten en verspreiden via de email. Vervolgens worden alle gegevens digitaal verzameld. Zo heb je vrij snel een beeld van de psychosociale arbeidsbelasting binnen de school.”

Tijdbesparend
Het onderzoek is niet zo ingrijpend omdat het voldoende is om een kleine groep te bevragen. Jos Bruchhaus van Voion: “Het is een korte vragenlijst waardoor je erachter kunt komen hoe het gesteld is met de psychosociale arbeidsbelasting. Wanneer daar zorgwekkende punten uitkomen, is het zaak om een nader onderzoek in gang te zetten. Maar als blijkt dat het goed gaat met de psychosociale arbeidsbelasting, heb je er niet veel tijd in hoeven steken om daarachter te komen. Dat is het voordeel van de Quickscan.”

Bevestiging
Westerhof koos er voor iedereen voor het onderzoek te benaderen. “We werken in verschillende gebouwen en met verschillende teams. Omdat we een compleet beeld wilden, stuurden we alle medewerkers een enquête via de mail.“ Voor het Hondsrug College was de uitslag een bevestiging dat de medewerkers zich over het algemeen goed voelen binnen de organisatie. Het gaf ons inzicht in de werkbeleving van medewerkers. Aan de ene kant was er de bevestiging van de zaken die goed gaan, maar het gaf ook inzicht in aspecten van het welbevinden die (meer) aandacht nodig hebben.”

De Quickscan PSA is echt een aanrader vindt Westerhof: “Met een paar drukken op de knop gaat de vragenlijst via de e-mail naar de medewerkers en ook het lezen van de resultaten is eenvoudig. Daar kun je zo mee aan de slag om zaken die binnen de organisatie beter kunnen, aan te pakken.” 

Meer informatie
•Meer informatie over de Quickscan PSA vindt u in de gebruikershandleiding Arboscan-VO

Goede zorg voor medewerkers meten