VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Levensfasegericht personeelsbeleid: iedereen fluitend naar de eindstreep

vrijdag 28 september 2012 | Veilig en vitaal werken

Levensfasegericht personeelsbeleid dat zich niet specifiek richt op senioren, maar dat een meerwaarde heeft voor álle docenten en het onderwijsondersteunend personeel. Dat was voor de Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) met duizend personeelsleden in dienst een belangrijke prioriteit bij het opstellen van het beleid rondom Active Aging. ‘Iedereen fluitend naar de eindstreep. Dat is ons doel,’ vertelt Kees Hoefnagel van SOML.

‘Toen het seniorenbeleid - denk aan de BAPO-regeling - een aantal jaren geleden werd versoberd, kwamen tijd en middelen vrij om meer te investeren in andere doelgroepen, vertelt Hoefnagel, voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). ‘We zijn toen gaan nadenken hoe we ons personeelsbeleid opnieuw vorm konden geven.’

Handvatten bieden
‘We vinden het van groot belang om docenten, maar ook onderwijsondersteunend personeel, vitaal te houden gedurende hun hele loopbaan, vult Gerda Caris, oud-docent en coach en adviseur van SOML, aan. ‘Om dat te bereiken, moet je medewerkers al vroeg in hun loopbaan handvatten bieden waarmee ze vooruit kunnen. Wat zijn de vragen waar je tegenaan loopt? Welke maatregelen kun je nemen om zo lang en zo goed mogelijk te blijven presteren?’

Zelfvertrouwen voor starters
SOML formuleerde een overzicht van trainings- en scholingsmogelijkheden in de verschillende levensfasen. ‘Starters in het onderwijs moet je vanaf het begin een goede begeleiding geven,’ stelt Hoefnagel. ‘Behalve dat ze de eerste jaren hun vak onder de knie moeten krijgen en in hun rol moeten groeien door het verder ontwikkelen van pedagogische en didactische vaardigheden, moet je bij deze groep vooral werken aan het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen. Om hier concreet mee bezig te zijn, bieden we in het eerste jaar een verplichte starterstraining en in het tweede jaar komt daar mentortraining bij die gericht is op het goed invullen van het mentoraat. In het derde jaar bieden we starters intervisie en collegiale consultatie. In het vierde jaar tenslotte volgt een training ‘Stilstaan bij verdergaan’. Hierin worden successen gevierd en blikken we vooruit naar wat verder nodig is.’

Verstoorde balans
‘SOML heeft in haar opleidingsaanbod duidelijk onderscheid gemaakt in verschillende levensfasen,’ legt Caris uit. ‘Het zal niet verrassend zijn om te horen dat iemand in het midden of aan het eind van zijn loopbaan andere vragen en behoeften heeft en tegen andere zaken aanloopt dan een starter. Neem de middenfase, die globaal loopt van 35 tot ongeveer 52 jaar. Spitsuur van het leven, een periode waarin veel werknemers het druk hebben met werk en gezin waardoor het vaak moeilijk is om werk en privé goed te combineren. Docenten raken soms wat geïrriteerd, merken dat hun weerstand afneemt of dat ze sneller moe zijn. Voor de groep die merkt en aangeeft dat ze een verstoorde balans ervaren, bieden we een training aan om op beide plekken weer beter te kunnen functioneren. Als je je bewust bent van energiebronnen en je stressoren, kun je een volgende stap zetten, is onze redenering. De eigen verantwoordelijkheid en bereidheid tot zelfreflectie zijn onmisbaar tijdens deze training.’

Eigen verantwoordelijkheid
Juist die eigen verantwoordelijkheid is erg belangrijk, vindt ook Hoefnagel. ’We hebben vanaf het begin de nadruk gelegd op het feit dat iedere medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen loopbaan. Loopt het niet goed, en ontstaan er knelpunten, dan is het zaak om aan de bel te trekken bij de leidinggevende en samen het gesprek aan te gaan om te bekijken hoe het anders of beter kan.’ Dialoog is dan ook het toverwoord, denken zowel Hoefnagel als ook Caris. ‘Medewerker en leidinggevende moeten samen op zoek naar de beste oplossingen. Dat vergt flexibiliteit van beide kanten. Alleen dan kun je gedurende je hele loopbaan de vitaliteit en de bevlogenheid behouden waarmee je ooit in het onderwijs bent begonnen.’

Meer informatie
Levensfasegerichte ontwikkeling en scholing bij SOMLCoach, trainer en adviseur Gerda Caris van SOML heeft een boekje samengesteld met daarin een overzicht van scholingsmogelijkheden die aansluiten bij de diverse levensfasen. Lees meer.

Stichting Onderwijs Midden-Limburg

  • Aantal personeelsleden: 1000
  • Aantal leerlingen: 8300
  • Type school: vier scholengemeenschappen voor VO
  • Aantal locaties: tien  

Levensfasegericht personeelsbeleid: iedereen fluitend naar de eindstreep

Gerelateerde onderwerpen