VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Medewerkers heel tevreden over Beatrix College

Veilig en vitaal werken

Aandacht voor ontwikkeling personeel

Het personeelsbeleid - van werving en selectie tot gesprekscyclus en coaching - kenmerkt zich door een duidelijke structuur. Veel wordt geïnvesteerd in scholing. Een ander belangrijk uitgangspunt is de ontwikkeling vanuit sterktes. ‘Je moet beginnen op de plek waar het wél kan.’

Een groeiende school vraagt om bijpassend (personeels)beleid. Bij een reorganisatie in 2008 is de directie van het Beatrix College verkleind, met naast de rector drie leshuisdirecteuren. Negen teamleiders vervingen de coördinatoren en gingen de teams aansturen. “Vervolgens moet je echt investeren in mensen”, zegt Niek Bootsma. “Wij hebben de teamleiders een intensief scholingstraject aangeboden, dat nog steeds doorgaat, vooral op vaardighedenniveau. Veel aandacht gaat daarin naar gespreksvoering. Hoe ga je in functioneringsgesprekken de diepte in? Hoe kom je bij dat wat iemand echt bezighoudt? Hoe voer je slecht nieuws-gesprekken?”

Goede mix
Door het groeiend aantal leerlingen zijn ieder schooljaar tien tot vijftien nieuwe docenten nodig. Geïnteresseerden kunnen op een jaarlijkse open dag komen rondkijken. Voor vacatures wordt zorgvuldig een profiel opgesteld. “Je hebt een percentage van bevlogen werknemers nodig, die als het ware door de school heenjagen”, zegt Marian Vos. “Maar je moet ook de pijlers hebben, het fundament. Voor een goede mix in de teams kijken we verder naar jong en oud, man en vrouw, meer organisatorisch en meer mens georiënteerden.” (Nieuwe) docenten worden volgens een strak systeem gecoacht en beoordeeld. In de gesprekscyclus ligt het accent op resultaatgericht werken (‘output’). Concrete vraag is of een collega over de juiste (ontwikkelbare) competenties beschikt om het beoogde resultaat te kunnen bereiken en in hoeverre dit te meten is in kwaliteit en kwantiteit. Bij een consequent personeelsbeleid hoort ook het afscheid nemen van mensen die niet voldoen. “Er is een bepaalde standaard”, aldus Bootsma. “Als je daaronder zit en het lukt niet er boven te komen, gaan we op een nette manier uit elkaar.”

Rap beter
Samen met een adviesbureau heeft het Beatrix College een eigen didactische scholing ontwikkeld. Daar doen elk jaar twintig docenten aan mee. Bootsma: “En dat zijn de beste docenten, omdat ik heilig geloof in beginnen op de plek waar het wél kan.” Vos: “We werken vanuit sterktes.” Bootsma: “Je beste docenten worden rap beter, en dat is een aantrekkelijk perspectief voor mensen die dat ook willen. Zo ga je het hele personeelsbestand door. Voor de eerste lichting probeer je een vervolg te maken, waardoor je een constante ontwikkeling krijgt.”

Medewerkers heel tevreden over Beatrix College