VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Medewerkers heel tevreden over Beatrix College

Veilig en vitaal werken

Sturen op cultuur

Kenmerkend voor de cultuur op het Beatrix College is dat leidinggevenden aanspreekbaar zijn en dat medewerkers vertrouwen in hen hebben. De schoolleiding stimuleert de dialoog, formeel en informeel. En waar de communicatie hapert, worden medewerkers daarop aangesproken.

Toen in 2008 coördinatoren werden vervangen door teamleiders – op één na nieuwe mensen - had dat een behoorlijke impact, vertelt Niek Bootsma. “Maar het zit in de aard van de school dat medewerkers zeggen: ‘Goed idee, laten we maar eens kijken hoe dat werkt.’ Er is hier een grote bereidheid om met elkaar in zee te gaan.” Tegelijkertijd stuurt de schoolleiding bewust op een goede cultuur. “Je moet ervoor waken dat je een wij-zij-sfeertje krijgt, in gesprek blijven met elkaar en elkaar ook willen begrijpen.”

Communicatie
“Wij geloven in de dialoog tussen leidinggevende en werknemer”, zegt Marian Vos. Ze verwijst naar de dialoog in georganiseerde vorm, zoals in de gesprekscyclus en in teamevaluaties. “Maar je moet er ook gewoon zijn voor je mensen, ze kennen en weten wat er speelt.” Dat zit in ‘simpele’ dingen, vult Bootsma aan: “Antwoorden op mail, terugbellen en iemand die ziek is geweest eens even opzoeken.” Belangrijk vindt hij ook dat teamleiders zich laten zien in de lessen en in de personeelskamer. Aan de andere kant staat duidelijkheid voorop, zoals bij het taakbeleid. Daar wordt alleen bij uitzondering van afspraken afgeweken. Waar de communicatie hapert, worden mensen aangesproken. Zo heeft Bootsma onlangs, samen met de plaatsvervangend rector, een team begeleid waar de onderlinge relaties al langere tijd slecht waren.

Meedenken
Goed voorbeeld van het luisteren naar medewerkers, zijn de sessies over het schoolplan. Docenten kunnen daarin meedenken over de ontwikkelrichting van de school. De voorwaarde is, aldus Bootsma, dat ideeën naar voren gericht zijn en bijdragen aan de vraag: hoe maken we de school mooier. Resultaten worden verwerkt in een conceptplan en daarover kunnen docenten opnieuw een middag meedenken. Verplicht zijn die bijeenkomsten niet, maar de aula zit vol. “Je creëert op die manier mede-eigenaarschap voor je beleid”, zegt Vos. “Als mensen aan zo’n plan hebben meegewerkt, voelen ze zich ermee verbonden en gaan ze er ook voor staan.”

Medewerkers heel tevreden over Beatrix College