Arbo Vo 151

Arbeidsmarktcijfers van Limburg

Met de arbeidsmarktgegevens op deze pagina ziet u in één oogopslag welke ontwikkelingen, trends en knelpunten zich voordoen in deze regio. Ook kunt u deze regio benchmarken met andere regio's.

Zodra nieuwe actuele informatie beschikbaar komt, breiden we het aantal grafieken op deze pagina uit.

Vraag naar leraren

Prognose werkgelegenheid leraren
De vraag naar leraren, oftewel de werkgelegenheid, geeft aan hoeveel behoefte er is aan leraren. Doordat het aantal leerlingen de komende jaren naar verwachting zal afnemen, wordt verwacht dat de werkgelegenheid in de regio eveneens afneemt. Het sterkst daalt de werkgelegenheid in Noord-Limburg namelijk met ruim 7 procent tussen 2020 en 2025. In de regio Midden-Limburg daalt de werkgelegenheid minder hard met een afname van 3 procent.

Onvervulde vraag

Prognose onvervulde vraag leraren
De onvervulde vraag is de werkgelegenheid die resteert na instroom. Zonder beleidsingrijpen staat het voortgezet onderwijs in 2025 een tekort van ruim 1.200 fte aan leraren te wachten. In de regio Noord-Holland wordt een tekort verwacht van 62 fte in 2025. Het grootste tekort wordt verwacht in Zuid-Limburg, namelijk 35 fte in 2025.

Relatieve onvervulde vraag leraren
De relatieve onvervulde vraag is de onvervulde vraag in fte ten opzichte van de werkgelegenheid en geeft een indicatie van de omvang van de tekortenproblematiek in de regio. Landelijk groeit het tekort aan leraren, en ook in de regio Limburg neemt het tekort aan leraren de komende jaren toe. Het grootste tekort wordt verwacht in Zuid-Limburg. De verwachting is dat daar in 2025 ruim 2 procent van de werkgelegenheid niet vervuld kan worden.

Onvervulde vraag leraren per vak
Het lerarentekort concentreert zich rondom specifieke vakken. Landelijk worden de grootste tekorten verwacht in de taal- en bètavakken. In de regio Limburg wordt het grootste tekort ook in deze vakken verwacht.

Regio-indeling Limburg

Noord-Limburg
Beesel, Bergen (L), Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Venray

Midden-Limburg
Cranendonck, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert

Zuid-Limburg

Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)

Bekijk hier de regionale arbeidsmarktramingen voor deze regio die in opdracht van het ministerie van OCW zijn opgesteld door CentERdata. 

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)

De regionale arbeidsmarktanalyse van Voion geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in deze regio.

De grafieken in deze factsheet worden in de loop van 2021 geactualiseerd en vervangen door de grafieken op deze webpagina.

Nog meer inzicht? 

Wilt u ook inzicht in de personeelsontwikkeling op regionaal-, bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau voor de komende jaren? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw geanonimiseerde personeelsgegevens. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. Ook is het mogelijk dat scholen gezamenlijk en/of op regionaal niveau een strategische personeelsplanning maken. 

Advies
De adviseurs van Voion ondersteunen regio's in het voortgezet onderwijs met de aanpak van het lerarentekort. Ze organiseren landelijke en regionale kennisdelingsbijeenkomsten en ondersteunen bij het uitwisselen van ervaringen in en tussen de regio’s.       

Disclaimer
De informatie op deze pagina is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin aanvaardt Voion geen aansprakelijkheid voor eventueel voorkomende onjuistheden.

 

Bekijk ook

Naar boven