VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Te aardig tijdens verzuimgesprekken

Veilig en vitaal werken

‘Een meer volwassen en professionele houding ten opzichte van elkaar’. Dat is belangrijk bij verzuimaanpak. Maar ook ‘aandacht’ is uitermate belangrijk. Met meer aandacht voor de medewerker kun je verzuim voorkomen, kun je verzuim zien aankomen, maar ook beperken. 

Bij een aanname van een verzuimmelding wordt vaak gezegd: ‘Oké, blijf maar thuis, ziek goed uit’. Maar in de wandelgangen leidt verzuim tot irritaties. Het zijn de collega’s die klassen en taken moeten overnemen. Voorheen zocht de schoolleiding of verantwoordelijke teamleider naar een oplossing voor inperking van verzuim en voorzag de verzuimende medewerker van adviezen. Maar tegenwoordig ligt dat anders. Het oplossen van verzuim is bovenal de verantwoordelijkheid van de ‘verzuimer’. Verzuim is gedrag, een keuze, ziek zijn overkomt je! In de praktijk blijkt dat 70 á 80% van het verzuim niks te maken heeft met een medisch probleem.

Praktische handreiking voor naleving protocollen
Door heldere protocollen op te stellen en deze ook na te leven, kan een school verzuim beperken. Maar hoe pak je het in de praktijk aan? Een verzuimtraining is hierbij onontbeerlijk. Door casussen met een deskundige te bespreken kan een school concrete en praktische regels vaststellen én uitvoeren. Een school kan bijvoorbeeld de afspraak maken, dat na drie keer ‘kort verzuimen’ een gesprek plaatsvindt. Tijdens dit gesprek wordt uitgezocht wat de reden van het verzuim is; heeft het een medische oorzaak, is het arbeidsgerelateerd of speelt er in iets in de privésituatie? Als iemand langdurig verzuimt, zorg er dan voor dat er wekelijks contact is met de betreffende medewerker. Blijf op de hoogte, blijf aandacht geven.