Inspiratie

Te aardig tijdens verzuimgesprekken

Veilig en vitaal werken

‘Een meer zakelijke en professionele houding ten opzichte van elkaar’. Dat is volgens VO-consultant Anita Verzijl belangrijk bij verzuimaanpak. Maar ook ‘aandacht’ is uitermate belangrijk. Met meer aandacht voor de medewerker kun je verzuim voorkomen, kun je verzuim zien aankomen, maar ook beperken. ‘Je moet als leidinggevende je mensen kennen, aandacht is het beste medicijn!’  

Volgens Anita Verzijl wordt bij een aanname van een verzuimmelding meestal gezegd: ‘oké, blijf maar thuis, ziek goed uit’. Maar in de wandelgangen leidt verzuim tot irritaties. Het zijn de collega’s die klassen en taken moeten overnemen. Voorheen zocht de schoolleiding of verantwoordelijke teamleider naar een oplossing voor inperking van verzuim en voorzag de verzuimende medewerker van adviezen. Maar tegenwoordig ligt dat anders. Het oplossen van verzuim is bovenal de verantwoordelijkheid van de ‘verzuimer’. ‘Verzuim is gedrag, een keuze, ziek zijn overkomt je!’. Volgens Anita Verzijl blijkt in de praktijk dat 70 á 80% van het verzuim niks te maken heeft met een medisch probleem.

Praktische handreiking voor naleving protocollen
Door heldere protocollen op te stellen en deze ook na te leven, kan een school verzuim beperken. Maar hoe pak je het in de praktijk aan? Een verzuimtraining is hierbij onontbeerlijk. Door casussen met een deskundige te bespreken kan een school concrete en praktische regels vaststellen én uitvoeren. Een school kan bijvoorbeeld de afspraak maken, dat na drie keer ‘kort verzuimen’ een gesprek plaatsvindt. Tijdens dit gesprek wordt uitgezocht wat de reden van het verzuim is; heeft het een medische oorzaak, is het arbeidsgerelateerd of speelt er in iets in de privésituatie? Als iemand langdurig verzuimt, zorg er dan voor dat er wekelijks contact is met de betreffende medewerker. Volgens Anita Verzijl is het belangrijk dat je op de hoogte blijft; ‘blijf aandacht geven’.