VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

VO-school beloond voor excellent gezondheidsmanagement

Veilig en vitaal werken

“Dat ziekteverzuim voor zeventig tot tachtig procent niet-medische oorzaken heeft, bracht bij ons een andere manier van denken teweeg”, zegt Kuper. Bij het contract met een nieuwe arbodienst maakte de arbo-arts daarom plaats voor een arbeidsdeskundige. Daarmee is verzuim niet langer een medisch probleem. Ook is de afstand verkleind, de gesprekken vinden nu in de school plaats. “Is het verzuim arbeidsgerelateerd, dan gaat de direct leidinggevende tegenwoordig meteen met de medewerker om de tafel.” Ook op andere punten staat duidelijkheid voorop. Sluis: “We willen mensen bewust maken hoe ze met leven en werk omgaan. De vrijheid die een onderwijsbaan geeft is fijn, maar dat heeft wel consequenties.” Kuper: “Als je om drie uur naar huis racet om je kind te halen en van acht tot elf ’s avonds nog gaat werken, geeft dat het gevoel dat je van 8.15 tot 11 uur gewerkt hebt. Zo ontstaat werkdruk. Over dat soort keuzes praten we.”

Concentreren op kerntaken
Van hun kant proberen Kuper en Sluis waar mogelijk irritaties weg te nemen. Stelregel is dat docenten zich moeten kunnen concentreren op hun kerntaken: lesgeven, onderwijsontwikkeling, leerlingbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling. Dus is een functie beheer audiovisuele middelen gecreëerd. Sluis: “Bij goed onderhoud gaan computers langer mee, zo verdien je je investeringen dus terug. Voordeel van aparte functies is ook dat zo iemand anders kijkt en nieuwe dingen bedenkt. Bovendien adviseert hij tegenwoordig docenten over digitaal lesmateriaal en helpt bijvoorbeeld leerlingen bij hun powerpointpresentaties.” Financiële middelen worden creatief ingezet om dit soort oplossingen te kunnen realiseren. “Pauzesurveillance hebben we bij de docenten weggehaald. Van het geld dat we bespaarden, konden we meer dan één conciërge aanstellen en van het schoolprofielbudget hebben we onderwijsassistenten aangetrokken. Die nemen in de domeinen alle regelklussen op zich.”

Stresspreventie
Om medewerkers meer bewust te maken van stress, is afgelopen jaar een pilot uitgevoerd met een programma voor stressreductie. Onlangs is het breder in de school uitgezet. Dit programma, uitgevoerd door twee zelfstandige arbo-artsen, gaat ervan uit dat hart, hersenen en stressbeleving sterk met elkaar verbonden zijn. Heeft het hartritme een lage coherentie, dan neemt de negatieve stress toe en neemt het risico op gezondheidsproblemen toe.

Medewerkers krijgen een apparaatje dat aangeeft of hun hartritme laag of hoog coherent is. Zo krijgen ze inzicht. In welke situaties neemt de stress toe? Wat geeft ontspanning? Sluis: “Het maakt duidelijk hoe lichaam en geest samenhangen.” Aan de hand van een vragenlijst (de workability index) bepaalt de arbo-arts voor wie een trainingsprogramma van belang is. In twee trainingsochtenden leren mensen onder meer ademhalingstechnieken. Iedereen krijgt voedings- en bewegingsadviezen. Deelname is vrijwillig. Kuper: “Sommige mensen hebben wel een zetje nodig, die reageren niet op een oproep in het mededelingenblad. Die spreek je aan.”  

VO-school beloond voor excellent gezondheidsmanagement