VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

VO-school beloond voor excellent gezondheidsmanagement

Veilig en vitaal werken

‘Medewerkers en management hebben een ondernemersgeest die is ingedaald in de gehele organisatie’, vermeldt het juryrapport van de Kroon op het werk. Kwaliteit van leiderschap en de bereidheid te leren, spelen daarbij een belangrijke rol. “Als we ondernemende leerlingen willen, hebben we ondernemende leraren nodig”, zegt Sluis. “Als we onze visie terug willen zien in de klas, hebben we docenten nodig die onderwijskundig leiderschap tonen.”

Cultuur
Door coaching en intervisie kunnen docenten in hun rol groeien. In eerste instantie zijn coaches getraind voor het begeleiden van nieuwe docenten. Daarnaast is RSG Enkhuizen opleidingsschool, samen met scholen in de regio. Vijfentwintig mensen zijn daarvoor opgeleid als werkbegeleider. Zo ontwikkelt zich een cultuur, waarin docenten makkelijker bij elkaar binnenlopen en good practices uitwisselen. Al geldt dat nog niet voor iedereen. “Je kunt het niet opleggen”, zegt Sluis. “Maar als docenten ervaren wat die contacten kunnen betekenen, is het geen item meer.” Kuper: “We halen kennis en kunde de school in, zodat mensen zo veilig mogelijk kunnen leren.” Dus komt bijvoorbeeld de orthopedagoog leerlingen in de les observeren en geeft feedback en tips aan de docent.

Evenwicht
De onderwijsvisie stelt ook eisen aan de houding van het management. “Actieve en zelfverantwoordelijke leerlingen krijg je niet als je top-down gestuurde docenten voor de klas zet”, zegt Sluis. Daarom leggen de leden van het managementteam elkaar regelmatig cases voor. In alle openheid. “Bij een platte organisatie past situationeel leiderschap. Dat je bij een persoon of team op het juiste moment het juiste instrument inzet. Dat moet je voelen en het moet echt zijn. We praten met elkaar over wat werkt en wat niet. Over hoe je het evenwicht bewaart tussen directief zijn en ruimte laten voor ondernemerschap, hoe je je visie bij mensen krijgt, zodat ze dingen durven oppakken, zelf initiatief nemen.”

Laten ontstaan
Die cultuuromslag vraagt van het management ook de moed om sturing van bovenaf los te laten. Sluis: “We hebben de schoolvisie topdown neergelegd en dat heeft best effect, maar om het echt te laten landen, moeten mensen er zelf mee aan de haal gaan.” En Kuper vult aan: “We nodigen medewerkers nadrukkelijk uit met goede, beargumenteerde ideeën te komen. Passen ze binnen de kaders, dan zullen we altijd ons best doen ze te faciliteren. Niet dat alles slaagt, maar wat telt is dat je mensen kansen geeft en goede begeleiding biedt.” Sluis: “We hebben geleerd om niet meer te pushen, maar te stimuleren en te laten ontstaan. Zo komt er steeds meer los.” Kuper: “We geloven in docenten en hebben vertrouwen in ze.”

VO-school beloond voor excellent gezondheidsmanagement