VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Wat doet Groningen aan het personeelstekort in het onderwijs?

donderdag 7 december 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Ans Koster - Schulte, directeur onderwijsprojecten Dollard College en Gerda Oedzes, docente Duits Montessori Lyceum Groningen, zijn beiden werkzaam in het voortgezet onderwijs, maar daarnaast werken zij ook aan het werven en het behoud van nieuw personeel in de provincie Groningen. Gerda Oedzes vindt het leuk om mensen te begeleiden in hun persoonlijke traject naar en in het onderwijs: “Ik heb het leukste beroep ter wereld en als ik mensen kan begeleiden in de zoektocht naar of verder kan helpen in het onderwijs, dan ben ik daartoe bereid. Ik vind het leuk om mensen enthousiast te maken voor het onderwijs.” Hoe Ans en Gerda dit doen vertellen ze in de podcast Zin in lesgeven: Lerarentekorten in Groningen.

“Wij hebben een gezamenlijk probleem”
Het lerarentekort doet zich niet alleen voor in de Randstad. Ans:Er is een onderzoek uitgevoerd en we hebben in 2026 een tekort van 111 fte aan docenten in de provincie Groningen. Volgend jaar hebben we een tekort van 20 fte aan docenten Nederlands. Dat moeten we echt aanpakken”. De grootste tekorten in de provincie Groningen worden verwacht voor Nederlands, Duits, Frans, Natuurkunde en Wiskunde.

Samen werken in de RAP Groningen
Gerda en Ans zetten zich in voor de RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort) v(s)o/mbo Groningen met het project instroom en behoud van personeel. In de RAP v(s)o/mbo Groningen werken negentien v(s)o-scholen, 4 mbo's en 2 lerarenopleidingen in de provincie Groningen samen aan de aanpak van het personeelstekort, zodat meer mensen kiezen voor het onderwijs. Samen willen ze het onderwijs in Groningen nóg beter maken. ‘Dat doen we door aan iedereen te laten zien hoe mooi het onderwijs is, door mensen die voor het onderwijs kiezen daar ook te houden, door onderwijspersoneel nieuwe ontwikkelmogelijkheden te bieden én door na te denken over de toekomst van het onderwijs in Groningen.’

Werven en begeleiden van zij-instromers
Binnen de RAP Groningen zijn Ans en Gerda de campagne ‘Laat je onderwijshart spreken’ gestart. Ze hebben onderwijsambassadeurs geworven die een testimonial hebben gemaakt en gedeeld via LinkedIN. De onderwijsambassadeurs zijn ook aanwezig op bijvoorbeeld het Talentperron, gehuisvest in het UWV-gebouw aan het Harm Buiterplein te Groningen. Dit zijn bijeenkomsten waarvoor ze de samenwerking hebben gezocht met o.a Schoolplein Noord, het Primair Onderwijs (PO), het MBO en de lerarenopleidingen in de provincie bij aansluiten. Ans en Gerda begeleiden mensen die het onderwijs in willen op allerlei verschillende mogelijkheden. “Mensen mailen ons als ze er niet uitkomen en we helpen hen een stapje verder.”

De sleutel
De sleutel om het lerarentekort op te lossen zit volgens Ans en Gerda echt in de samenwerking van alle betrokkenen. Samenwerking, door de besturen van het v(s)o, mbo en po, dat betekent samen een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben. “We moeten de handen met elkaar ineen slaan en ons aan de gemaakte afspraken houden”. “En het gaat ook om het erkennen van het probleem. Als alle vacatures nu worden ingevuld lijkt het tekort aan personeel niet of nauwelijks aanwezig, maar als je daar de ogen voor sluit, ben je straks misschien wel te laat.”

Luister naar de podcast
In deze podcast Zin in lesgeven gaan Arend Jan Zwarteveen en Peter van der Zwaal in gesprek met Ans Koster en Gerda Oedzes. Zij spreken over de aanpak van het personeelstekort in de provincie Groningen en wat een school interessant maakt voor zij-instromers en waardoor zij-instromers interessant zijn voor de school. 

Meer informatie: