GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Onderwijsloketten

Inleiding

Het landelijk Onderwijsloket is het centrale informatiepunt waar iedereen informatie kan vinden over opleidingsroutes en werken in alle sectoren van het onderwijs. Bezoekers die zich oriënteren op een baan in het onderwijs, worden er op een overzichtelijke manier op weg geholpen. Met informatie op de website, maar ook met persoonlijk advies. Dit landelijke, onafhankelijke platform is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Hogescholen (VH) en de Universiteiten van Nederland (UNL) in samenwerking met het ministerie van OCW. Voor meer informatie: www.onderwijsloket.com

Regionale loketten
Ook in de regio’s zijn regionaal aanspreekpunten of informatieloketten voor geïnteresseerden die willen werken in het onderwijs. Bij de meeste loketten kun je contact opnemen voor persoonlijk advies. Hieronder staat een overzicht van de regionale loketten voor potentiële nieuwe docenten die geïnteresseerd zijn in een baan in het voortgezet onderwijs:

Op de site aanpaklerarentekort.nl wordt een overzicht bijgehouden van alle regionale onderwijsloketten voor het po, vo en mbo.

Een regionaal loket oprichten?

  • Wilt u inzicht in feiten en cijfers, succesfactoren, voorbeelden en tips over de regionale loketten? Lees de Verkenning werking van regionale loketten.
  • Bekijk ook hoe je een regionaal loket inricht op basis van het DOR-model. Het DOR-model biedt een handvat om naar een organisatie te kijken en de mechanismen die hierin plaatsvinden te evalueren en verbeteren.

 

Inspiratie