VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Gesprekshandleiding en -waaier 'Samen in gesprek over meer werkplezier'

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Uit onderzoek blijkt telkens weer dat werknemers in het onderwijs relatief meer werkdruk ervaren dan in andere sectoren. Het onderzoeken of werknemers werkdruk ervaren is echter complex. Om het fenomeen in beeld te brengen, zijn er tal van meetinstrumenten, cijfers en analyses ontwikkeld. In de praktijk blijkt dat er vaak slechts voor een onderdeel een oplossing wordt gezocht.
Als werkgever moet u ervoor zorgen dat psychosociale arbeidsbelasting (Arbowet 2009), waaronder werkdruk, geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers. Dit kan op verschillende manieren. Universeel toepasbare oplossingen zijn er niet, wel een aantal vuistregels bij het organiseren van het werk en het toerusten van de werknemer.

Samen in gesprek
Om echt iets aan werkdruk te doen, is het vooral belangrijk te zoeken naar een persoonlijk passende oplossing. Dialoog is daarbij het toverwoord. Leidinggevende en werknemer zouden samen in gesprek moeten over de mogelijkheden en wensen om werkdruk te verlagen en zo meer plezier in het werk te krijgen.

Gesprekshandleiding en waaier
Twee handige hulpmiddelen voor het voeren van een gesprek zijn de gesprekshandleiding en de -waaier.

  • De gesprekshandleiding 'Samen in gesprek over plezier in het werk' geeft algemene informatie over het voeren van een gesprek. 
  • Met de gesprekswaaier kunt u zich goed voorbereiden op het gesprek, maar het is ook goed te gebruiken tijdens het gesprek zelf. De waaier bevat informatie over de fases van een gesprek, de onderwerpen die besproken moet worden en tips en is bedoeld voor leidinggevenden én werknemers.

 

Koerskaart van werkstress naar werkplezier
Wilt u een groepsgesprek aangaan over werkstress en werkplezier dan is de Koerskaart 'van werkstress naar werkplezier' een handig hulpmiddel.