VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Handreiking verdiepende RI&E coronavirus

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Met de Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus kan de school controleren of het Plan van aanpak dat bij de RI&E hoort, voldoet aan de Arbowetgeving. De lijst heeft als doel om na te gaan of de schoolleiding, als werkgever, alle maatregelen heeft getroffen die de Arbowet voorschrijft om medewerkers (en derden) tegen het risico op coronabesmetting te beschermen.

De Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus is opgenomen in de Handreiking verdiepende RI&E coronavirus >>

Deze handreiking bevat naast de Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus ook een maatregelenmatrix waarin tevens de maatregelen uit het Sectorplan COVID-19 zijn opgenomen. Met behulp van plussen en minnen is de relevantie van de maatregelen (uit zowel het Sectorplan als ook de RI&E) voor de verschillende scenario’s aangegeven, oplopend van donkergroen (basismaatregelen) naar rood (noodremmaatregelen).