Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Logo Scenariomodel-VO | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Hoeveel leerlingen kunt u verwachten? En welke gevolgen heeft een eventuele leerlingendaling voor het aantal leraren, huisvesting en het te besteden schoolbudget?

Kosteloos een vrij toegankelijke leerlingenprognose
Met het Scenariomodel-VO kunt u naast leerlingenprognoses op vestigings-, bestuurs- en regionaal niveau ook rapportages over verwachte ontwikkelingen in de formatie, de ruimtebehoefte en de bekostiging inzien. Deze basisprognoses kunt u op een eenvoudige manier op basis van uw eigen inzichten aanpassen aan uw schoolspecifieke en lokale situatie. Een handig en gratis hulpmiddel voor schoolbestuurders, P&O-ers, controllers en medezeggenschapsraden om een effectief meerjarenbeleid te formuleren.

Basisprognoses
Op regionaal-, bestuurlijk-, school-, en vestigingsniveau zijn de volgende typen rapportages direct opvraagbaar:
• Leerlingenprognose voortgezet onderwijs naar schoolsoort en leerjaar
• De bevolkingsprognose van de basisgeneratie (12- 13 jarigen)
En op basis van de leerlingenprognose:
• Formatieprognose, bij gelijkblijvende ratio leerlingen/leraren
• Prognose personeel en materieel budget

De rapportages kunt u direct uitprinten of downloaden en bewerken voor verdere analyses.

Naar de basisprognoses van het Scenariomodel VO

Zelf scenario’s maken
Om grip te krijgen op de betekenis en gevolgen van de leerlingenprognose zijn de aannames achter de basisprognoses eveneens inzichtelijk én aan te passen. Met uw schoolspecifieke en lokale kennis kunt u met een gratis account de aannames overschrijven en de prognoses verfijnen. Daarnaast kunt u de verwachte inkomsten en uitgaven met elkaar confronteren. De volgende aannames zijn inzichtelijk en aan te passen:

• Leerlingentelling
• Demografische ontwikkeling (aantal 12-13 jarigen in gemeenten)
• Belangstellingspercentages (marktaandeel in gemeenten)
• Doorstroompercentage van leerlingen (naar volgende leerjaar)
• Verdeling leerlingen over schoolsoorten
• Formatie aantallen (FTE)
• Verwachte (personele) uitgaven 

Gratis account aanmaken 
Direct inloggen 

Heeft u vragen over het Scenariomodel‑VO? Bel met ons servicecenter (T 070 – 3 765 756) of stuur een mail naar scenariomodelvo@voion.nl.