VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Scenariomodel-VO

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Scenariomodel-VO | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijsOm als schoolorganisatie uw doelen te behalen moet u op de juiste momenten de juiste mensen in huis hebben. Een goede meerjaren personeelsplanning is daarom essentieel. Met het Scenariomodel-VO maakt u een betrouwbare strategische personeelsplanning die u als vertrekpunt kunt gebruiken voor toekomstbestendig strategisch personeelsbeleid.

Het Scenariomodel-VO is een door Voion, speciaal voor het voortgezet onderwijs, ontwikkelde online tool waarmee u:

 • diverse basisprognoses kunt inzien (o.a. leerlingenaantallen, formatie- en bekostigingsraming en huisvestingsbehoefte); 
 • de aannames achter deze basisprognoses kunt aanpassen met eigen informatie (o.a. leerlingtellingen en marktaandelen) en zo alternatieve scenario’s kunt doorrekenen;
 • inzicht krijgt in de financiële impact van veranderingen in de leerlingenaantallen; 
 • op basis van uw eigen scenario en rekening houdend met de uitstroom van uw personeel een berekening kunt maken van de aanwezige en benodigde formatie per vak en functie voor de komende 12 jaar.
 • berekeningen kunt maken van de verwachte uitgaven.

 

Waarom het Scenariomodel-VO?
 • speciaal voor het voortgezet onderwijs
 • salaris- en roosterpakket onafhankelijk
 • op basis van betrouwbare openbare data
 • rapportage mogelijk op bestuurs-, school-, en vestigingsniveau
 • alle data volledig geanonimiseerd en blijven op uw server
 • kosteloos, gebruiksvriendelijk en vrij toegankelijk  

Kortom: een handig en kosteloos hulpmiddel voor schoolbestuurders, P&O-ers, controllers en medezeggenschapsraden om effectief meerjarenbeleid te formuleren.

Basisprognoses inzien
Op bestuurlijk-, school-, en vestigingsniveau kunt u verschillende rapportages direct inzien, uitprinten of downloaden zonder account aan te maken.  

Naar de basisprognoses van het Scenariomodel-VO 

Zelf scenario’s en een strategische personeelsplanning maken
Om de aannames achter de basisprognoses aan te passen met uw schoolspecifieke- en lokale kennis en om een strategische personeelsplanning te maken kunt u kosteloos een account aanmaken. Ook kunt u dan een prognose van de uitgaven maken. 

Account aanmaken 
Direct inloggen 

Henriëtte Harks, HR-adviseur op het Commanderij College in Gemert:
'In betrekkelijk korte tijd krijg je een goed beeld van de toekomst: hoeveel leerlingen we de komende jaren kunnen verwachten en hoeveel personeel we per vak dan meer of minder nodig hebben.'

Christiaan Kromhout, hoofd P&O op het Ichthus College in Veenendaal: 
'Het Scenariomodel-VO is een tool waar je echt wat mee kunt.'   

Meer weten over het Scenariomodel-VO?