Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Logo Scenariomodel-VO | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs
Hoeveel leerlingen kunt u verwachten? En welke gevolgen heeft een eventuele leerlingendaling voor het aantal leraren, huisvesting en het te besteden schoolbudget?

Kosteloos een vrij toegankelijke leerlingenprognose
Met het Scenariomodel-VO kunt u naast leerlingenprognoses op vestigings-, bestuurs- en regionaal niveau ook rapportages over verwachte ontwikkelingen in de formatie, de ruimtebehoefte en de bekostiging inzien. Deze basisprognoses kunt u op een eenvoudige manier op basis van uw eigen inzichten aanpassen aan uw schoolspecifieke en lokale situatie. Een handig en gratis hulpmiddel voor schoolbestuurders, P&O-ers, controllers en medezeggenschapsraden om een effectief meerjarenbeleid te formuleren.

Basisprognoses
Op bestuurlijk-, school-, en vestigingsniveau kunt u de volgende rapportages direct inzien, uitprinten of downloaden en bewerken voor verdere analyses:

  • Leerlingenprognose voortgezet onderwijs naar schoolsoort, leerjaar, woongemeente en samenwerkingsverband
  • Leerlingenprognose VAVO en LWOO per jaar en leerjaar
  • Prognose bekostiging (personeel en materieel), ruimtebehoefte en formatie op basis van leerlingenprognose
  • Invoerbestanden: basisgeneratie, marktaandelen en doorstroomkansen
Naar de basisprognoses van het Scenariomodel VO

Zelf scenario’s maken
Om grip te krijgen op de betekenis en gevolgen van de leerlingenprognose zijn de aannames achter de basisprognoses eveneens inzichtelijk én aan te passen. Met uw schoolspecifieke en lokale kennis kunt u met een gratis account de aannames overschrijven en de prognoses verfijnen. Ook kunt u een prognose van de uitgaven maken.

Module voor strategische personeelsplanning
De module voor strategische personeelsplanning geeft u inzicht in uw personeelsbestand op korte- en langere termijn, zodat u pro-actief gerichte maatregelen kunt nemen ten aan zien van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Nadat u een eigen scenario heeft aangemaakt, kunt u een vooruitberekening maken van de aanwezige en benodigde formatie (o.a. per school, vak en functie).

Gratis account aanmaken 
Direct inloggen 

Heeft u vragen over het Scenariomodel‑VO? Bel met ons servicecenter (T 070 – 3 765 756) of stuur een mail naar scenariomodelvo@voion.nl.

Wilt u wegwijs gemaakt worden in de mogelijkheden van het Scenariomodel‑VO? Voion organiseert op diverse data workshops Scenariomodel‑VO en strategische personeelsplanning.