Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Logo Scenariomodel-VO | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs
Hoeveel leerlingen kunt u verwachten? En welke gevolgen heeft een eventuele leerlingendaling voor het aantal leraren, huisvesting en het te besteden schoolbudget?

Kosteloos een vrij toegankelijke leerlingenprognose
Met het Scenariomodel-VO kunt u naast leerlingenprognoses op vestigings-, bestuurs- en regionaal niveau ook rapportages over verwachte ontwikkelingen in de formatie, de ruimtebehoefte en de bekostiging inzien. Deze basisprognoses kunt u op een eenvoudige manier op basis van uw eigen inzichten aanpassen aan uw schoolspecifieke en lokale situatie. Een handig en gratis hulpmiddel voor schoolbestuurders, P&O-ers, controllers en medezeggenschapsraden om een effectief meerjarenbeleid te formuleren.

Basisprognoses
Op bestuurlijk-, school-, en vestigingsniveau kunt u de volgende rapportages direct inzien, uitprinten of downloaden en bewerken voor verdere analyses:

  • Leerlingenprognose voortgezet onderwijs naar schoolsoort, leerjaar, woongemeente en samenwerkingsverband
  • Leerlingenprognose VAVO en LWOO per jaar en leerjaar
  • Prognose bekostiging (personeel en materieel), ruimtebehoefte en formatie op basis van leerlingenprognose
  • Invoerbestanden: basisgeneratie, marktaandelen en doorstroomkansen
Naar de basisprognoses van het Scenariomodel VO

Zelf scenario’s maken
Om grip te krijgen op de betekenis en gevolgen van de leerlingenprognose zijn de aannames achter de basisprognoses eveneens inzichtelijk én aan te passen. Met uw schoolspecifieke en lokale kennis kunt u met een gratis account de aannames overschrijven en de prognoses verfijnen. Ook kunt u een prognose van de uitgaven maken.

Module voor strategische personeelsplanning
De module voor strategische personeelsplanning geeft u inzicht in uw personeelsbestand op korte- en langere termijn, zodat u pro-actief gerichte maatregelen kunt nemen ten aan zien van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Nadat u een eigen scenario heeft aangemaakt, kunt u een vooruitberekening maken van de aanwezige en benodigde formatie (o.a. per school, vak en functie).

Gratis account aanmaken 
Direct inloggen 

Henriëtte Harks, HR-adviseur op het Commanderij College in Gemert:
'In betrekkelijk korte tijd krijg je een goed beeld van de toekomst: hoeveel leerlingen we de komende jaren kunnen verwachten en hoeveel personeel we per vak dan meer of minder nodig hebben.'

Christiaan Kromhout, hoofd P&O op het Ichthus College in Veenendaal: 
'Het Scenariomodel-VO is een tool waar je echt wat mee kunt.'   


Cursus Scenariomodel-VO en strategische personeelsplanning
Wilt u persoonlijk op weg geholpen worden met het Scenariomodel-VO? En wilt u leren (in collegiale uitwisseling met andere scholen) hoe u de (kwantitatieve) uitkomsten kunt vertalen naar strategisch personeelsbeleid voor uw eigen situatie? Meld u dan aan voor een van de cursussen Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning.

Wilt u een demo van het Scenariomodel-VO?
Heeft u nog vragen of ondersteuning nodig bij het gebruik van het instrument? Of heeft u hulp nodig bij het bespreekbaar maken van de uitkomsten van het Scenariomodel-VO binnen uw school? Onze regio-adviseurs helpen u graag. Stuur een mail naar scenariomodelvo@voion.nl u krijgt bericht van ons.