VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Scenariomodel-VO

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Scenariomodel-VO | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs
Om als schoolorganisatie uw doelen te behalen moet u op de juiste momenten de juiste mensen in huis hebben. Een goede meerjaren personeelsplanning is daarom essentieel. Met het Scenariomodel-VO maakt u een betrouwbare strategische personeelsplanning die u als vertrekpunt kunt gebruiken voor toekomstbestendig strategisch personeelsbeleid.

Basisprognoses inzien
Op bestuurlijk-, school-, en vestigingsniveau kunt u verschillende rapportages (o.a. leerlingenaantallen, formatie- en bekostigingsraming en huisvestingsbehoefte) direct inzien, uitprinten of downloaden.   

Zelf scenario’s maken
Met een persoonlijke inlogcode is het mogelijk om aannames achter deze basisprognoses aan te passen met eigen informatie (o.a. leerlingtellingen en marktaandelen) en zo alternatieve scenario’s door te rekenen.


Strategische personeelsplanning
Op basis van uw eigen scenario en rekening houdend met de uitstroom van uw personeel maakt u een berekening van de aanwezige en benodigde formatie per vak en functie voor de komende 12 jaar.

Mijn Regio Omgeving 
In de ‘Mijn Regio Omgeving’ maakt u samen met meerdere scholen en/of besturen een gezamenlijk (regionaal) scenario voor strategische personeelsplanning.

Kortom: een handig en kosteloos hulpmiddel voor schoolbestuurders, P&O-ers, controllers en medezeggenschapsraden om effectief meerjarenbeleid te formuleren.

Waarom het Scenariomodel-VO?

  • speciaal voor het voortgezet onderwijs
  • salaris- en roosterpakket onafhankelijk op basis van betrouwbare openbare data
  • rapportage mogelijk op bestuurs-, school-, en vestigings- en regionaal niveau
  • alle data volledig geanonimiseerd en blijven op uw server
  • kosteloos, gebruiksvriendelijk en vrij toegankelijk  

 

Meer weten over het Scenariomodel-VO?

 

Inspiratie