GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap

maandag 14 november 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Wilt u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland? Dan is dit uw kans om te zorgen dat de plannen beter aansluiten op uw onderwijspraktijk! Neem deel aan een breed gesprek over governance en (mede)zeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.

In het coalitieakkoord is afgesproken de onderwijskwaliteit te verbeteren en de (mede)zeggenschap van schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen te versterken. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voert onderzoeksbureau Regioplan in samenwerking met CAOP en Leeuwendaal een onderzoek uit naar governance en (mede)zeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. Dat doen ze door met elkaar een breed gesprek te voeren over de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school. Daar hebben ze uw hulp bij nodig! Doe mee en deel uw ervaring.

Het brede gesprek wordt gevoerd aan de hand van vijf thema’s:

 • Governancestructuur van schoolorganisaties
  (Welke structuur heeft de organisatie van de school?)
 • Versterken zeggenschap
  (Hoe kunnen leraren, schoolleiders en (G)MR-leden meebeslissen?)
 • Investeringen naar de klas
  (Hoe wordt het geld dat de school heeft uitgegeven?)
 • Rol en positie van de schoolleider
  (Welke beslissingen mag de schoolleider nemen?)
 • Verantwoording
  (Hoe laat de school zien waar het geld aan uit is gegeven?)

Wilt u meepraten over de governancestructuur en (mede)zeggenschap in het funderend onderwijs en uw ervaringen delen? Meld u dan hier aan!