GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Breng veilig werken in het praktijklokaal onder de aandacht met verschillende materialen

maandag 4 september 2023 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Om het praktijklokaal een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving voor leerlingen te maken, moeten zij weten hoe zij met de gevaren voor hun veiligheid en gezondheid bij het werken aan praktische opdrachten moeten omgaan. Het begin van het schooljaar is een goed startmoment om in de klas aandacht te besteden aan veiligheid in het praktijklokaal. Daarvoor heeft Voion, in samenwerking met docenten in het vo, diverse materialen ontwikkeld.

Samen met de NVON vaksectie Techniek & Technologie hebben we voor docenten veiligheidsinstructiekaarten, -filmpjes en een werkboekje voor onderbouwleerlingen gemaakt. Docenten kunnen die gebruiken om hun leerlingen voor te lichten over hoe je je veilig gedraagt in het praktijklokaal en te instrueren hoe je veilig werkt met gereedschap en machines.


Ook met het Platform VMBO BWI hebben we een aantal veiligheidsinstructiefilmpjes gemaakt die docenten kunnen gebruiken om hun leerlingen veilig met (houtbewerkings)machines te laten werken.

Meer veiligepraktijklokalen.nl
De website veiligepraktijklokalen.nl bevat instructiekaarten, checklists en andere belangrijke informatie over veiligheid in praktijklokalen. Denk aan een toelichting op de Arbowetgeving en wie waarop aanspreekbaar is (aansprakelijkheid), maar ook groepsgrootte en toezicht kunnen houden en hoe daarmee om te gaan. De bedoeling is om samen met de docenten de website te blijven ontwikkelen en zo dicht mogelijk bij het vak te blijven. Kwalitatief onderwijs is ook veilig en gezond onderwijs. Er is materiaal beschikbaar voor verschillende vakken in de onderbouw en bovenbouw en voor de vmbo-profielen (binask practica, techniek, ckv en voor de vmbo-profielen BWI, PIE, M&T, D&P, Z&W) en voor het praktijkonderwijs (PrO).

Ga naar veiligepraktijklokalen.nl >>