GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Intentieverklaring bestuurlijke samenwerking Twente/Achterhoek getekend

woensdag 20 maart 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

De bestuurders van Het Assink lyceum, Het Erasmus, Het Stedelijk Lyceum, OSG Hengelo, het Staring College en De Waerdenborch gaan samenwerken op het gebied van personeel in de vorm van een Regionaal Mobiliteitscentrum (RMC). De betrokken schoolbesturen hebben een intentieverklaring getekend om te komen tot bestuurlijke samenwerking in de regio Twente/Achterhoek.

Met deze samenwerking willen de schoolbesturen de onderwijskwaliteit voor leerlingen in de regio waarborgen en waar mogelijk verhogen. De bestuurders van de zes scholen hebben de handen ineengeslagen om te kunnen inspelen op landelijke en regionale ontwikkelingen, zoals het toenemende lerarentekort en leerlingendaling. De schoolbesturen hebben goed werkgeverschap hoog in het vaandel. De samenwerking biedt meer loopbaanmogelijkheden voor de medewerkers van de scholen. Zo willen de scholen opleidingen en begeleiding gezamenlijk vorm geven.    

Bestuurlijke samenwerking in een RMC

De schoolbesturen gaan binnen het RMC een gezamenlijke vacaturesite opzetten, waarop alle vacatures van de zes scholen worden geplaatst. Hierop kunnen medewerkers hun belangstelling kenbaar maken. Door middel van een portfolio en een cv wordt duidelijk over welke kwaliteiten de kandidaat beschikt. In het  sollicitatieproces krijgen de medewerkers een bevoorrechte positie.     

De scholen onderzoeken hoe vraag en aanbod van personeel op elkaar kunnen worden afgestemd. Op deze manier kan tijdig geanticipeerd worden op te veel formatie die ontstaat door krimp, vacatures, aflopende en tijdelijke contracten. Hierdoor kan ook extra perspectief aan de medewerkers worden geboden.  

De schoolbesturen gaan samen met de lerarenopleidingen onderzoeken hoe de schaarste bij sommige vakken, zoals natuurkunde, Nederlands, Duits, en wiskunde, het beste kan worden opgevangen en opgelost.

Intentieverklaring en vervolgproces
Met de ondertekening van de intentieverklaring wordt de samenwerking binnen het RMC concreet vormgegeven. De eerste stap is het creëren van voorwaarden voor het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs, verder inhoud geven aan goed werkgeverschap en het oplossen van de knelpunten op de regionale arbeidsmarkt.  

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs
Het project ‘Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek’ ontvangt cofinanciering vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. In de volgende nieuwsbrief publiceren we een praktijkverhaal over het regionaal mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek.