GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Nieuwe werkwijze ongevalsonderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie

dinsdag 14 februari 2023 | Veilig en vitaal werken

Per 1 januari 2023 hanteert de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) een nieuwe standaard werkwijze conform de gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek (GAO). Het blijvend hoge aantal arbeidsongevallen gaf aanleiding voor de NLA voor de ontwikkeling van GAO.

Werkwijze in het kort
In het kort komt de nieuwe werkwijze erop neer dat de werkgever na een arbeidsongeval en melding daarvan bij de NLA, een werkgeversrapportage opstelt. Het doel van deze werkwijze is het vergroten van het leereffect van werkgevers na een arbeidsongeval.

Een werkgeversrapportage bestaat uit:
• Een eigen onderzoek van de werkgever naar het arbeidsongeval;
• Een verslag daarvan;
• En een verbeterplan.

Na goedkeuring van de werkgeversrapportage volgt een mogelijke vervolginspectie om te beoordelen of de werkgever het verbeterplan voldoende heeft geïmplementeerd. Bij afkeuring van de rapportage en/of het verbeterplan, krijgt de werkgever de gelegenheid om dit te corrigeren. Gebeurt dit niet, dan volgt alsnog een volledig ongevalsonderzoek door de NLA.

Handhaving vindt plaats als uit het ongevalsonderzoek van de NLA blijkt dat de werkgever in overtreding is geweest. Ook als deze overtreding niet de directe aanleiding was van het ongeval.

Monitoring en effectonderzoek
In 2023 zal de NLA blijven monitoren, of en welke verbetermaatregelen bij de werkgevers worden doorgevoerd. In 2024 volgt een effect onderzoek naar onder meer de leereffecten bij werkgevers. De verkregen inzichten en evaluaties leiden mogelijk tot verdere ontwikkeling van de werkwijze

Bron: SER