GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

vrijdag 1 mei 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Op woensdag 22 april heeft de tweede kamer het wetsvoorstel 'Doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)’ aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt het voor vmbo- en mbo-scholen vanaf 2020 eenvoudiger om een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma te ontwikkelen. Een vmbo-school en mbo-instelling bepalen samen welke doorlopende leerroutes zij aanbieden.

Vmbo-scholen en mbo-instellingen kregen sinds het schooljaar 2014/2015 al meer ruimte om samen te werken en op alle niveaus doorlopende leerroutes in te richten. Het wetsvoorstel maakt deze samenwerking nu structureel mogelijk. Hierdoor wordt het voor scholen eenvoudiger om op alle niveaus een gezamenlijk onderwijsprogramma aan te bieden vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met het mbo-diploma.

Inhoud wetsvoorstel
Het wetsvoorstel regelt dat vmbo- en mbo-scholen met één docententeam het onderwijsprogramma mogen verzorgen. Voor de doorlopende leerroute geldt er één studieduur en onderwijstijd. De studenten mogen het vmbo-examen in de eerste drie jaren van de route afleggen. Voor de doorlopende route vmbo-basisberoepsopleiding naar mbo 2 wordt bovendien de mogelijkheid geboden om de vmbo-examens achterwege te laten en vervolgens wel een mbo-diploma niveau 2 te behalen. De Kamer heeft de regering gevraagd om te waarborgen dat jongeren die de diplomaloze route niet afmaken, altijd gegarandeerd zijn van een passende plek op een vmbo, entree-opleiding of mbo-opleiding niveau 2.

Op verzoek van de Kamer zal een gastdocent uit het werkveld straks meer uren ingezet kunnen worden binnen een doorlopende leerroute. Daarnaast wordt het in een doorlopende leerroute voor de betrokken scholen mogelijk om aanvullende afspraken te maken over het medezeggenschaps- en geschillenregime.

Het wetsvoorstel wordt momenteel bij de Eerste Kamer ingediend. De beoogde ingangsdatum is 1 augustus 2020. De wet ‘Doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)’ zal vijf jaar na inwerkingtreding geëvalueerd worden.

Sterk beroepsonderwijs
Het wetsvoorstel is onderdeel van het programma Sterk Beroepsonderwijs, dat zich richt op intensieve regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen. Het doel is om het beroepsonderwijs in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sterk te houden.

Bron: VO-raad