GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Vragen en antwoorden over verlenging van de RAP-subsidieregeling

dinsdag 17 mei 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

De RAP-subsidieregeling wordt verlengd voor het schooljaar 2022-2023. De bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 subsidie aanvragen. Voion organiseerde samen met het Arbeidsmarktplatform PO en SOM een bijeenkomst waar de RAP-regio’s hun vragen konden stellen aan het ministerie van OCW en DUS-i over de subsidieregeling en de Regionale Aanpak Personeelstekorten.

Medewerkers van OCW en DUS-I gaven zowel antwoord op vooraf ingediende vragen als vragen gesteld in de chat tijdens de bijeenkomst. Lees hier de vragen en antwoorden over de verlenging van de RAP-regeling voor het schooljaar 2022-2023 >>

Verduurzaming van de samenwerking
In het tweede deel vond verdieping plaats en werd de groep opgesplitst: één voor po en één voor vo en mbo. Bij het po werd ingezoomd op het thema: anders kijken naar instroom. Bij het vo/mbo staat de vraag centraal hoe regio’s de komende periode gebruiken voor de volgende stap in de regionale samenwerking met het oog op het actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs’ en het recent gepubliceerde Onderwijsakkoord. De deelnemers gingen met elkaar het gesprek aan over thema’s zoals verhoging van de participatiegraad, bestuurlijke betrokkenheid, regionale strategische personeelsplanning , aandacht voor initiële instroom, aandacht voor behoud en voorkomen vroegtijdige uitval, etc.