GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Wapen- en kluisjescontrole: wat mag en wat niet?

woensdag 4 januari 2023 | Veilig en vitaal werken

Kun je als school zomaar een kluisjescontrole uitvoeren? Of is het juist een taak van de politie om dit te doen? Wat mag en wat mag niet?

Het initiatief, de regie en de uitvoering van preventieve kluisjescontroles liggen altijd bij de school. Scholen moeten hierover informatie opnemen in het veiligheidsplan. Daarbij kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Bij het huren van een kluisje tekenen de leerling en de ouders/opvoeders de gebruikersvoorwaarden en gaan akkoord dat de school het recht heeft om het kluisje te openen ook als de leerling hierbij niet aanwezig is.
  • De mogelijkheid dat de school preventieve controles op wapenbezit uitvoert. Daarbij kan een onderscheid worden aangebracht tussen het controleren binnen de school en op het terrein van de school. Te denken valt aan het controleren van kluisjes en het verzoek aan leerlingen om de inhoud van jassen en (fiets)tassen of de opbergruimte onder scooterzadels te tonen.
  • Dat deze controles zelfstandig of in samenwerking en samenspraak met de gemeente, het OM en de politie kunnen plaatsvinden.

Rol politie
De politie heeft geen eigenstandige controlebevoegdheid op scholen. Wel kan de politie op de achtergrond aanwezig zijn bij preventieve controles, bijvoorbeeld op wapenbezit of vuurwerk. De politie heeft wél een verantwoordelijkheid op het moment dat er sprake (of een vermoeden) is van bijvoorbeeld illegaal wapenbezit.

Checklist wapencontrole
In opdracht van de ministeries van OCW en V&J heeft Bureau Beke een Checklist controle op wapenbezit uitgebracht. Dit instrument biedt een handreiking voor het invoeren van en uitvoering geven aan preventieve controles op wapenbezit, op basis van afspraken tussen scholen en lokale overheidsinstanties.

School en politie
In het artikel Politie als partner in schoolveiligheid (website Stichting School en Veiligheid) leest u meer over de relatie tussen de school en de politie. Zo kunnen scholen een convenant sluiten met de politie. Hierin staan afspraken over wat de partijen aan elkaar hebben en wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Bron: Stichting School & Veiligheid