Arbo Vo 192

Veilig en vitaal werken

Arbobeleidsplan voorbeeld

De handreiking Arbobeleid(splan) geeft scholen een leidraad voor hoe ze de zorg voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen organiseren: Waarover moet het gesprek gaan? Waarover moeten ze nadenken en afspraken maken?

De Arbowet schrijft voor dat de werkgever moet zorgen voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden, maar stelt vrijwel geen eisen aan hoe de werkgever dat doet. De handreiking Arbobeleid(splan) is een hulpmiddel voor het opstellen van arbobeleid dat voldoet aan de minimumeisen van de Arbowet en de afspraken die de sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben gemaakt in de CAO-VO over veilig en gezond werk (art. 22 Arbocatalogus-VO). Idealiter worden de uitgangspunten en doelstellingen van dit arbobeleid vastgelegd in een arbobeleidsplan.

In de handreiking komen o.a. aan bod:

  • Formulering van doelstellingen en inhoud van het arbobeleid;
  • Organisatie van de arbozorg;
  • Evaluatie van het arbobeleid.


Voor wie?
De handreiking is bedoeld voor iedereen die in de school een taak heeft of een functie vervult gericht op het realiseren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden:

  • het schoolbestuur als werkgever
  • de schoolleiding als (lijn)verantwoordelijke voor veilig en gezond werk
  • de P(G)MR vanwege het instemmings- en adviesrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden
  • overige medewerkers met advies- en uitvoerende taken: P&O'ers, preventiemedewerkers en BHV'ers.

Download de handreiking Arbobeleid(splan) voor het voortgezet onderwijs.