VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Gunstige deal door Europese aanbesteding van arbodienstverlening

woensdag 26 september 2012 | Veilig en vitaal werken

Scholen die meer dan twee ton aan arbodienstverlening besteden, zijn verplicht hun opdracht aan te besteden. Een tijdrovende klus. De investering verdient zich echter terug in de prijs en in een zinvolle evaluatie van het eigen arbobeleid.“

We gingen voor kwaliteit, maar het is niet fair het prijsvoordeel niet te noemen. We hebben nu vergelijkbare dienstverlening voor minder geld”, zegt John Wierenga van Onderwijsgroep Noord1. “Door de Europese aanbesteding moeten bedrijven echt concurrerend zijn, terwijl in het verleden natuurlijk gewoon sprake was van gedwongen winkelnering.” Als directeur van VMBO Groen Wolvega vertegenwoordigde Wierenga het AOC Terra in de commissie die het aanbestedingsproces begeleidde.

Rolverdeling
“Door de aanbesteding ga je automatisch je gezondheidsmanagement tegen het licht houden”, zegt hij. “Hoe doe je het, hoe wil je het en welke verbeterslag wil je maken.” Al snel was duidelijk dat Onderwijsgroep Noord vooral een bedrijfsarts zocht. Vandaar dat goed is doorgedacht op de rolverdeling tussen directeur, bedrijfsarts en medewerker P&O. “In die driehoek moet heel duidelijk zijn wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Bij ons is het al gebruikelijk dat de ziekmeldingen naar de directeur gaan, want die kent zijn personeel en weet wat er speelt. De directeur heeft de regie en wordt zo goed mogelijk ondersteund door de bedrijfsarts en de afdeling P&O. Maar de rol van P&O kan nog beter uitgewerkt worden en we wilden de bedrijfsarts meer de organisatie in halen.”

Bestek maken
“Dat je je visie nog beter gaat verwoorden, is goed voor het gezondheidsmanagement. Het zou mooi zijn als je kunt zeggen: dit willen we en daar gaan we een arbodienst bij zoeken. Voor die fase van het proces zou ik een volgende keer wel meer tijd willen hebben. Toen we onze verwachtingen van arbodienstverlening gingen vertalen naar een goed bestek kwamen nog veel vragen boven.” Toch lukte het Onderwijsgroep Noord in ruim een half jaar dat bestek (pakket van eisen) te presenteren aan de aanbieders en een nieuwe arbodienst te kiezen. Ondanks een zekere tijdsdruk is Wierenga tevreden met het resultaat: “We zijn tot een goede keuze gekomen”.

Meer informatie   

  • Visie vertalen in wensen   
    “Bij de uiteindelijke keuze van een arbodienst gaat het niet alleen om goed of slecht maar welke arbodienst het beste bij je instelling aansluit.” Lees meer.  
  • Professionele ondersteuning onmisbaar   
    De wet- en regelgeving voor de Europese aanbesteding is zo ingewikkeld, dat het verstandiger is professionele adviseurs bij het proces in te schakelen. Lees meer.

    1 Onderwijsgroep Noord

    Een bestuurlijke samenwerking van:- AOC Terra; met de opleidingen groen, voeding, dier, natuur & milieu in het praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, mbo en cursusonderwijs- Dollard College en rsg de Borgen; met praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.De 24 vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe tellen gezamenlijk- 1.700 personeelsleden- 12.000 leerlingen / studenten en cursisten.

 

 

Gunstige deal door Europese aanbesteding van arbodienstverlening

Gerelateerde onderwerpen