VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

  • Voortgezet Werkplezier

    Voortgezet Werkplezier is een aanpak, een stappenplan, om aan de slag te gaan met werkdruk. Werknemers nemen samen de tijd om te kijken wat er echt aan de hand is.

    Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
  • VO-signalen

    Overzichtspagina met VO-signalen uitgebracht door Voion. Een VO-signaal geeft informatie en advies over een specifiek onderwerp m.b.t. veilig en vitaal werken in het voortgezet onderwijs.

    Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
  • Welzijnscheck-VO

    Welzijnscheck-VO is een (gratis) internetapplicatie, speciaal voor het voortgezet onderwijs, waarmee personeelsleden inzicht krijgen in hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk.

    Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
  • Werkbalans

    In opdracht van de cao-tafel VO ontwikkelt Voion samen met TNO, YouFacilitate en het Haarlem College een nieuwe aanpak om het taakbeleid in school te optimaliseren.

    Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
  • Zelfinspectietool werkdruk en ongewenst gedrag

    Met deze tool kunnen werkgevers zelf checken of zij hun werknemers voldoende beschermen tegen te hoge werkdruk en ongewenst gedrag op de werkvloer.

    Veilig en vitaal werken
  • Zelftest ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’

    De zelftest ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’ is een laagdrempelige test die helpt bij de oriëntatie op een baan als leraar.

    Onderwijsarbeidsmarkt

filteren