VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Teamwerk-VO

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Het beste onderwijs voor leerlingen. Dat wil iedereen in een schoolorganisatie. Toch lopen heel wat medewerkers tegen uitdagingen en problemen aan. Die vreten energie en zorgen voor irritaties of een hoge werkdruk. Bijvoorbeeld ingewikkelde werkprocessen of slechte onderlinge communicatie. Samen kun je hier iets aan doen. Hoe? Door er met elkaar over te praten en samen te werken aan oplossingen. Teamleden onderling, teams en hun leidinggevende en teams en de directeur/bestuurder.

Teamwerk-VO
Teamwerk-VO is een procesaanpak, waarmee je als school zelf aan de slag gaat om een gezonde werkomgeving en werkplezier te stimuleren. Centraal daarin staat een dialoog waarin gewerkt wordt aan oplossingen voor energievreters. De aanpak Teamwerk-VO is afkomstig uit de zorg en is daar bewezen effectief gebleken. In een pilotproject heeft Voion deze aanpak ‘vertaald’ naar het voortgezet onderwijs. De aanpak bestaat uit een aantal stappen die je in een vaste volgorde uitvoert en waarbij ieder een eigen rol heeft: de directeur/bestuurder, de projectleider, teamleider, het team en de teamleden.

  • Stap 1: Besluitvorming: de beslissing en het commitment van de schoolleiding om met Teamwerk-VO aan de slag te gaan.
  • Stap 2: Voorbereiding: samen met een projectleider bereidt de schoolleiding de aanpak voor.
  • Stap 3: Uitvoering: eerst volgen de teamleiders een teamcoachingstraining, daarna volgt de dialoogsessie met alle teamleden en vervolgens nog een dialoogsessie waaraan ook de directeur/bestuurder deelneemt. Deze cyclus wordt drie keer herhaald.
  • Stap 4: Borging: het inbedden van de werkwijze in de organisatie.

 

Resultaat: de teamdialoog is een normaal onderdeel van het werk geworden.

Aan de slag
Op www.teamwerk-vo.nl leggen we stap voor stap uit hoe de dialoogmethodiek werkt en wie welke rol heeft bij iedere stap. Ook vindt u er een animatie, diverse praktijkverhalen, handleidingen voor projectleiders en teamleiders enz. Kortom: alle informatie om aan de slag te gaan. Heeft uw school(bestuur) interesse om te starten met Teamwerk-VO? Laat ons dat dan weten via info@voion.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op om u van informatie te voorzien en uw eventuele vragen te beantwoorden.