VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

  • Instrumenten van derden: agressie, geweld en seksuele intimidatie Om scholen te ondersteunen bij hun beleid tegen agressie en geweld zijn er ook door derden verschillende instrumenten ontwikkelt. Veilig en vitaal werken | lees meer
  • Kijkwijzer professionele ruimte De kijkwijzer bevat achtergronden over het begrip professionele ruimte en concrete hulpmiddelen om de dialoog in school op gang te brengen. Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion | lees meer
  • Kwaliteitskaart gesprekkencyclus Met de kwaliteitskaart gesprekkencyclus van School aan Zet kunt u op een gestructureerde en efficiënte manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de medewerkers en van de school. Loopbaan en professionalisering | lees meer
  • Kwaliteitskader Huisvesting VO Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt u op weg met een reeks eenduidige en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria voor onderwijsgebouwen. Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Online tool en presentatie tegen pesten op het werk De online tool voor antipestmanagement bevat handreikingen, voorbeelden van verschillende vormen van pestgedrag en achtergronden. Veilig en vitaal werken | lees meer
  • Ontwikkelmodel Lerende Organisatie Dit Ontwikkelmodel van School aan Zet biedt scholen inzicht in de processen van de lerende organisatie. Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Loopbaan en professionalisering | lees meer
  • Planmirror Inzicht in de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren Onderwijsarbeidsmarkt | lees meer
  • Professionaliseringsportaal-VO Een instrument waarmee u uw medewerkers kunt faciliteren en stimuleren aan de slag te gaan met hun eigen professionalisering, loopbaan en inzetbaarheid. Loopbaan en professionalisering | Algemeen Voion | lees meer
  • Re-integratiegids-VO De Re-integratiegids-VO is digitaal hulpmiddel waarbij makkelijk en snel kan worden opgezocht wat u kan en/of moet doen in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid. Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | lees meer
  • Scenariomodel-VO Op basis van openbare en eigen personeelscijfers inzien waar (kwalitatieve) tekorten en overschotten ontstaan om op basis van deze gegevens strategisch personeelsbeleid te voeren. Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion | lees meer

filteren