VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

  • Sluitende aanpak Sluitende aanpak biedt werkgevers drie praktische instrumenten om werknemers zo snel en zo optimaal mogelijk te re-integreren en daarmee het verzuim mogelijk te bekorten. Veilig en vitaal werken | lees meer
  • Spiegel Personeel & School De Spiegel Personeel en School geeft inzicht in de actuele staat van het HRM-beleid in je school en de mogelijkheden om dit beleid te verbeteren. Onderwijsarbeidsmarkt | Loopbaan en professionalisering | lees meer
  • Stappenplan 'Leren van incidenten' De publicatie 'Leren van incidenten' helpt u bij de inrichting van uw veiligheidsbeleid, zodat u daadwerkelijk bent voorbereid op incidenten. Veilig en vitaal werken | lees meer
  • Startwijzer VO: aan de slag met de begeleiding van startende leraren De Startwijzer VO is een digitale scan die in beeld brengt hoe startende leraren op school ingewerkt en begeleid worden en op welke onderdelen er winst te behalen valt. Onderwijsarbeidsmarkt | Loopbaan en professionalisering | lees meer
  • Systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag In dit stappenplan worden de diverse instrumenten en diensten gepresenteerd in een cyclische aanpak. Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Teamwerk-VO Teamwerk-VO is een procesaanpak, waarmee je als school zelf aan de slag gaat om een gezonde werkomgeving en werkplezier te stimuleren. Centraal daarin staat een dialoog waarin gewerkt wordt aan oplossingen voor energievreters. Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Veilige praktijklokalen Voion heeft in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites ontwikkeld die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Veiligheidsmappen Er zijn verschillende veiligheidsmappen ontwikkeld in samenwerking met platforms zoals platform vmbo BWI en Consortium Beroepsonderwijs. Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Veiligpracticum.nl Wilt u veilig werken in een praktijklokaal? Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Verzuimbenchmark-VO In de Verzuimbenchmark-VO kunt u de verzuimcijfers van uw school bekijken en vergelijken met andere scholen. Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer

filteren