VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

 • Incidentenregistratie

  In de module Ongevallen & Incidenten in het ArboManagementSysteem kunt u gratis incidenten en ongevallen registreren om beter inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • Infographic Triggerfactoren Radicalisering

  Een instrument dat helpt bij het voorkomen en aanpakken van radicalisering

  Veilig en vitaal werken
 • Informatiepakket Aan de slag voor de klas

  Informatiepakket voor zij-instromers die aan de slag willen voor de klas. Deze ‘brochure’ bevat informatie over het Nederlandse onderwijssysteem en over de opleidingsmogelijkheden voor zij-instromers.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Katern De rol van het partnerschap Samen Opleiden en Professionaliseren bij de begeleiding van startende docenten

  In dit katern worden kaders en handvatten geboden die partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren kunnen helpen bij het ontwikkelen van effectieve inductiearrangementen.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Kijkwijzer professionele ruimte

  De kijkwijzer bevat achtergronden over het begrip professionele ruimte en concrete hulpmiddelen om de dialoog in school op gang te brengen.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • KoersKaart Evalueer jullie werkdrukplan

  Hebben jullie een werkdrukplan gemaakt voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen? En is dit het moment om stil te staan bij hoe de uitvoering nu loopt? Voion heeft voor scholen die in dit stadium van de uitvoering zitten de KoersKaart Evalueer jullie werkdrukplan ontwikkeld. Via de stappen in de koerskaart kunnen werknemers met elkaar bespreken of en hoe het werkdrukplan bijgesteld moet worden.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • Koerskaart Gelijke kansen op het werk

  De Koerskaart 'Gelijke kansen op het werk' is een instrument waarmee u binnen een team het gesprek over diversiteit & inclusie aangaat en ook daadwerkelijk met elkaar maatregelen afspreekt om kansenongelijkheid te verminderen en kansengelijkheid te vergroten.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Koerskaart Werkdrukplan

  Voion heeft ter ondersteuning van het opstellen van de werkdrukplannen voor de collectieve werkdrukmiddelen een Koerskaart Werkdrukplan opgesteld. Via de stappen in deze koerskaart gaan deelnemers met elkaar in overleg over oorzaken van werkdruk en mogelijke oplossingen en komen ze tot maatregelen die worden opgenomen in het werkdrukplan.

  Algemeen Voion Veilig en vitaal werken
 • Kwaliteitskaart gesprekkencyclus

  Met de kwaliteitskaart gesprekkencyclus van School aan Zet kunt u op een gestructureerde en efficiënte manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de medewerkers en van de school.

  Veilig en vitaal werken
 • Kwaliteitskader Huisvesting PO-VO

  Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt u op weg met een reeks eenduidige en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria voor onderwijsgebouwen.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion

filteren