VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

 • Het biografisch gesprek op school

  Praktische handreiking voor schoolleiders om met aandacht voor levensfasen gesprekken te voeren met medewerkers.

  Veilig en vitaal werken
 • Incidentenregistratie

  In de module Ongevallen & Incidenten in het ArboManagementSysteem kunt u gratis incidenten en ongevallen registreren om beter inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • Infographic Triggerfactoren Radicalisering

  Een instrument dat helpt bij het voorkomen en aanpakken van radicalisering

  Veilig en vitaal werken
 • Informatiepakket Aan de slag voor de klas

  Informatiepakket voor zij-instromers die aan de slag willen voor de klas. Deze ‘brochure’ bevat informatie over het Nederlandse onderwijssysteem en over de opleidingsmogelijkheden voor zij-instromers.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Inspiratiebundel strategisch personeelsbeleid

  Wilt u het strategisch personeelsbeleid binnen uwbestuur of school verder versterken? Ga aan de slag met de inspiratiebundel ontwikkeld door Berenschot in opdracht van het ministerie van OCW voor school- en teamleiders, bestuurders en HR-professionals.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • Katern De rol van het partnerschap Samen Opleiden en Professionaliseren bij de begeleiding van startende docenten

  In dit katern worden kaders en handvatten geboden die partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren kunnen helpen bij het ontwikkelen van effectieve inductiearrangementen.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Kijkwijzer professionele ruimte

  De kijkwijzer bevat achtergronden over het begrip professionele ruimte en concrete hulpmiddelen om de dialoog in school op gang te brengen.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • KoersKaart Evalueer jullie werkdrukplan

  Hebben jullie een werkdrukplan gemaakt voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen? En is dit het moment om stil te staan bij hoe de uitvoering nu loopt? Voion heeft voor scholen die in dit stadium van de uitvoering zitten de KoersKaart Evalueer jullie werkdrukplan ontwikkeld. Via de stappen in de koerskaart kunnen werknemers met elkaar bespreken of en hoe het werkdrukplan bijgesteld moet worden.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • Koerskaart Gelijke kansen op het werk

  De Koerskaart 'Gelijke kansen op het werk' is een instrument waarmee u binnen een team het gesprek over diversiteit & inclusie aangaat en ook daadwerkelijk met elkaar maatregelen afspreekt om kansenongelijkheid te verminderen en kansengelijkheid te vergroten.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Koerskaart Werkdrukplan

  Voion heeft ter ondersteuning van het opstellen van de werkdrukplannen voor de collectieve werkdrukmiddelen een Koerskaart Werkdrukplan opgesteld. Via de stappen in deze koerskaart gaan deelnemers met elkaar in overleg over oorzaken van werkdruk en mogelijke oplossingen en komen ze tot maatregelen die worden opgenomen in het werkdrukplan.

  Algemeen Voion Veilig en vitaal werken

filteren