VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

 • Gespreksleidraad Anders organiseren in het voortgezet onderwijs

  De Gespreksleidraad Anders organiseren in het voortgezet onderwijs biedt scholen handvatten bij het doorlopen van het proces om het onderwijs anders te organiseren.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • Gesprekstool In dialoog over werkdrukvermindering en ontwikkeltijd

  De gesprekstool biedt schoolleiders, bestuurders, leraren en medezeggenschapsraden handvatten voor het voeren van gesprekken over werkdrukvermindering, ontwikkeltijd en onderwijstijd

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • Handboek Onderwijspioniers

  Een overzichtelijk handboek met praktische instrumenten en tips voor leraren door leraren om het onderwijs te verbeteren.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Handreiking Aan de slag voor de klas

  De reis van bank of verzekeraar naar een baan in het onderwijs verschilt per individu en ook tussen regio’s kan er verschil zitten in hoe de onderdelen worden aangeboden en wie daar welke rol in heeft. De handreiking Aan de slag voor de klas! beschrijft de stappen om werknemers veilig te laten oversteken naar een nieuwe carrière in het onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • Handreiking Advies ‘goede medezeggenschap' in het onderwijs

  Dit advies ‘goede medezeggenschap’ vult de wetten en reglementen aan met een stelsel van adviezen voor de praktische uitvoering.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • Handreiking Arbobeleid(splan)

  Een leidraad voor hoe scholen de zorg voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen organiseren.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • Handreiking professionaliseren

  Richting geven aan professionalisering in vo-scholen door verbinding van praktijk en strategie

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

  Deze handreiking helpt schoolbesturen keuzes te maken en in actie te komen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Hoe kan samenwerking daar een oplossing voor bieden?

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • Handreiking voor kansrijke oplossingen lerarentekort

  Handreiking voor kansrijke oplossingen lerarentekort. Uitgevoerd door CAOP, oktober 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Handreiking Zij-instroom

  De handreiking zij-instroom laat u in zes stappen zien hoe een succesvol zij-instroomtraject op te zetten.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion

filteren