VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

 • Digitaal Veiligheidsplan

  De digitale tool voor uw veiligheidsplan van Stichting School & Veiligheid.

  Veilig en vitaal werken
 • Gesprekshandleiding en -waaier 'Samen in gesprek over meer werkplezier'

  Om echt iets aan werkdruk te doen, zijn persoonlijke passende oplossingen belangrijk. De gesprekshandleiding geeft praktische handvatten zodat leidinggevende en werknemer in gesprek gaan over de mogelijkheden en wensen om werkdruk te verlagen.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • Gespreksleidraad Anders organiseren in het voortgezet onderwijs

  De Gespreksleidraad Anders organiseren in het voortgezet onderwijs biedt scholen handvatten bij het doorlopen van het proces om het onderwijs anders te organiseren.

  Veilig en vitaal werken Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • Gespreksleidraad Werkstress

  De Gespreksleidraad Werkstress van het ministerie van SZW geeft tips voor een goede dialoog en een snelle aanpak van werkstress.

  Veilig en vitaal werken
 • Gesprekstool In dialoog over werkdrukvermindering en ontwikkeltijd

  De gesprekstool biedt schoolleiders, bestuurders, leraren en medezeggenschapsraden handvatten voor het voeren van gesprekken over werkdrukvermindering, ontwikkeltijd en onderwijstijd

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • Gesprekstool Samen in gesprek over de deeltijdfactor

  Schoolleiding en deeltijdwerkers kunnen aan de hand van de gesprekstool ‘Samen in gesprek over de deeltijdfactor’ samen in gesprek gaan om te bekijken welke mogelijkheden en/of belemmeringen er zijn om meer te gaan werken.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • Handboek Onderwijspioniers

  Een overzichtelijk handboek met praktische instrumenten en tips voor leraren door leraren om het onderwijs te verbeteren.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Handreiking Aan de slag voor de klas

  De reis van bank of verzekeraar naar een baan in het onderwijs verschilt per individu en ook tussen regio’s kan er verschil zitten in hoe de onderdelen worden aangeboden en wie daar welke rol in heeft. De handreiking Aan de slag voor de klas! beschrijft de stappen om werknemers veilig te laten oversteken naar een nieuwe carrière in het onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • Handreiking Advies ‘goede medezeggenschap' in het onderwijs

  Dit advies ‘goede medezeggenschap’ vult de wetten en reglementen aan met een stelsel van adviezen voor de praktische uitvoering.

  Veilig en vitaal werken Onderwijsarbeidsmarkt
 • Handreiking Arbobeleid(splan)

  Een leidraad voor hoe scholen de zorg voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen organiseren.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion

filteren