VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

 • Gesprekstool In dialoog over werkdrukvermindering en ontwikkeltijd

  De gesprekstool biedt schoolleiders, bestuurders, leraren en medezeggenschapsraden handvatten voor het voeren van gesprekken over werkdrukvermindering, ontwikkeltijd en onderwijstijd

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • Handreiking Arbobeleid(splan)

  Een leidraad voor hoe scholen de zorg voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen organiseren.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • Handreiking professionaliseren

  Richting geven aan professionalisering in vo-scholen door verbinding van praktijk en strategie

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

  Verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied komen aan de orde, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • Handreikingen strategisch HRM

  Ondersteuning bij het versterken van uw shrm-beleid

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Het biografisch gesprek op school

  Praktische handreiking voor schoolleiders om met aandacht voor levensfasen gesprekken te voeren met medewerkers.

  Veilig en vitaal werken
 • Het V-model

  Het V-model is een handleiding met maatregelen of randvoorwaarden om het werk beter af te stemmen op de levensfase.

  Veilig en vitaal werken
 • Incidentenvenster-VO

  Het Incidentenvenster-VO is een gratis registratiesysteem om incidenten en ongevallen in te registreren en beter inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie.

  Veilig en vitaal werken
 • Infographic Triggerfactoren Radicalisering

  Een instrument dat helpt bij het voorkomen en aanpakken van radicalisering

  Veilig en vitaal werken
 • Inkoopwijzer verzuimregistratiesystemen

  Waar moet u op letten bij de keuze van een nieuw verzuimregistratiesysteem? Om het u makkelijk te maken heeft Voion een aantal criteria op een rij gezet.

  Veilig en vitaal werken

filteren