VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

 • Leidraad Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

  Leidraad met een overzicht van preventieve en curatieve maatregelen die scholen kunnen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen én om zorgvuldig te handelen bij (mogelijke) incidenten.

  Veilig en vitaal werken
 • MR-starterskit: toolkit voor nieuwe mr-leden

  De MR-starterskit is ontwikkeld door Sterk Medezeggenschap, een initiatief van OCW, om nieuwe MR-leden op weg te helpen gedurende hun aanloop naar en start in de MR van hun school.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • Meetladder Inclusief (voortgezet) onderwijs

  Deze meetladder is een instrument voor onderwijsprofessionals en -teams die inzicht willen krijgen in de mate van inclusie op hun school. Het kan scholen helpen om het gesprek over diversiteit en inclusie (weer) aan te gaan en investeringen te doen om de school meer inclusief te maken.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Online tool en presentatie tegen pesten op het werk

  De online tool voor antipestmanagement bevat handreikingen, voorbeelden van verschillende vormen van pestgedrag en achtergronden.

  Veilig en vitaal werken
 • Ontwikkelmodel Lerende Organisatie

  Dit Ontwikkelmodel van School aan Zet biedt scholen inzicht in de processen van de lerende organisatie.

  Veilig en vitaal werken Onderwijsarbeidsmarkt
 • Ontwikkelmodel regionaal loket

  De kijkwijzer ‘Inrichten van een regionaal loket op basis van het DOR-model’ is bedoeld om regio’s in dit proces te ondersteunen.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • Planmirror

  Inzicht in de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Re-integratiegids-VO

  De Re-integratiegids-VO is digitaal hulpmiddel waarbij makkelijk en snel kan worden opgezocht wat u kan en/of moet doen in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • Reflectietool voor schoolleiders

  SRVO en de VO-academie hebben - in samenwerking met Bardo - een reflectietool ontwikkeld. Deze reflectietool voor iedere schoolleider in het vo, van teamleider tot rector, geeft inzicht in waar u staat in uw leiderschap en hoe u zich verder kunt ontwikkelen.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Routekaart voor regionale samenwerking bij leerlingendaling in het voortgezet onderwijs

  Een procesmodel als routekaart voor (regionale) samenwerking. Om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen, zoeken steeds meer vo-scholen en besturen naar vormen van samenwerking. Dit model helpt hierbij.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren