VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

 • Spiegel Personeel & School

  De Spiegel Personeel en School geeft inzicht in de actuele staat van het HRM-beleid in je school en de mogelijkheden om dit beleid te verbeteren.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Stappenplan 'Leren van incidenten'

  De publicatie 'Leren van incidenten' helpt u bij de inrichting van uw veiligheidsbeleid, zodat u daadwerkelijk bent voorbereid op incidenten.

  Veilig en vitaal werken
 • Startwijzer VO: aan de slag met de begeleiding van startende leraren

  De Startwijzer VO is een digitale scan die in beeld brengt hoe startende leraren op school ingewerkt en begeleid worden en op welke onderdelen er winst te behalen valt.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag

  In dit stappenplan worden de diverse instrumenten en diensten gepresenteerd in een cyclische aanpak.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • Teamwerk-VO

  Teamwerk-VO is een procesaanpak, waarmee je als school zelf aan de slag gaat om een gezonde werkomgeving en werkplezier te stimuleren. Centraal daarin staat een dialoog waarin gewerkt wordt aan oplossingen voor energievreters.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • Tien reminders voor regionale samenwerking

  De VO-raad heeft tien reminders voor regionale samenwerking opgesteld, op basis van gesprekken in ontwikkelgroepen.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • Veilige praktijklokalen

  Voion heeft in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites ontwikkeld die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • Veiligpracticum.nl

  Wilt u veilig werken in een praktijklokaal?

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • Verzuimbenchmark-VO

  In de Verzuimbenchmark-VO kunt u de verzuimcijfers van uw school bekijken en vergelijken met andere scholen.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • Verzuimstappenplan

  In een verzuimstappenplan staat van week tot week wat werkgever en werknemer moeten doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

  Veilig en vitaal werken

filteren