VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

  • Verzuimstappenplan In een verzuimstappenplan staat van week tot week wat werkgever en werknemer moeten doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Veilig en vitaal werken | lees meer
  • Voortgezet Werkplezier Voortgezet Werkplezier is een aanpak, een stappenplan, om aan de slag te gaan met werkdruk. Werknemers nemen samen de tijd om te kijken wat er echt aan de hand is. Veilig en vitaal werken | Loopbaan en professionalisering | Algemeen Voion | lees meer
  • Welzijnscheck-VO Welzijnscheck-VO is een (gratis) internetapplicatie, speciaal voor het voortgezet onderwijs, waarmee personeelsleden inzicht krijgen in hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk. Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Werken aan werkvermogen Op basis van het onderzoek Werken aan werkvermogen kunnen uw werknemers, samen met u, tijdig maatregelen nemen om mogelijke problemen van mentale of fysieke aard te voorkomen. En daarmee het werkvermogen en werkplezier in uw organisatie optimaliseren. Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Zelfinspectietool werkdruk en ongewenst gedrag Met deze tool kunnen werkgevers zelf checken of zij hun werknemers voldoende beschermen tegen te hoge werkdruk en ongewenst gedrag op de werkvloer. Veilig en vitaal werken | lees meer

filteren