VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Arbocatalogus-VO

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Arbocatalogus-VO | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Nederland kent diverse arbeidsrisico’s: van te hoge werkdruk en grensoverschrijdend gedrag tot machine(on)veiligheid, een onfris binnenklimaat of zelfs het vrijkomen van asbest.

In de Arbocatalogus-VO vindt u per thema een overzicht van de normen en –minimumeisen die de sociale partners in het voortgezet onderwijs zijn overeengekomen. Daarnaast krijgt u tips en voorbeelden van hoe andere scholen een bepaald arbeidsrisico hebben opgelost. De Arbocatalogus-VO biedt daarmee aanknopingspunten om arbobeleid op te stellen dat leidt tot een veilig en gezond werk- en leerklimaat.