Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Teamwerk-VO

Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Het beste onderwijs voor leerlingen. Dat wil iedereen in een schoolorganisatie. Toch lopen heel wat medewerkers tegen uitdagingen en problemen aan. Die vreten energie en zorgen voor irritaties of een hoge werkdruk. Bijvoorbeeld ingewikkelde werkprocessen of slechte onderlinge communicatie. Samen kun je hier iets aan doen. Hoe? Door er met elkaar over te praten en samen te werken aan oplossingen. Teamleden onderling, teams en hun leidinggevende en teams en de directeur/bestuurder.

Teamwerk-VO
De aanpak Teamwerk-VO is afkomstig uit de zorg en is daar bewezen effectief gebleken. In een pilotproject heeft Voion deze aanpak ‘vertaalt’ naar het voortgezet onderwijs. De aanpak bestaat uit een aantal stappen die je in een vaste volgorde uitvoert en waarbij ieder een eigen rol heeft: de directeur/bestuurder, de projectleider, teamleider, het team en de teamleden.

  • Stap 1: Besluitvorming: de beslissing en het commitment van de schoolleiding om met Teamwerk-VO aan de slag te gaan.
  • Stap 2: Voorbereiding: samen met een projectleider bereidt de schoolleiding de aanpak voor.
  • Stap 3: Uitvoering: eerst volgen de teamleiders een teamcoachingstraining, daarna volgt de dialoogsessie met alle teamleden en vervolgens nog een dialoogsessie waaraan ook de directeur/bestuurder deelneemt. Deze cyclus wordt drie keer herhaald.
  • Stap 4: Borging: het inbedden van de werkwijze in de organisatie.
Resultaat: de teamdialoog is een normaal onderdeel van het werk geworden.

Kom naar de Proeverij
Meer weten of interesse om zelf aan de slag te gaan met deze aanpak? Meld u dan aan voor de Proeverij op dinsdag 7 april in Utrecht.  Wij presenteren hoe de dialoogaanpak in het voortgezet onderwijs vorm heeft gekregen. Ook ervaart u zelf, in kleine groepen, hoe een goede teamdialoog werkt.

Binnenkort website Teamwerk-vo.nl live
Op deze website www.teamwerk-vo.nl  leggen we uit hoe de aanpak werkt en vindt u alle informatie en materialen om zelf aan de slag te gaan. Ook vindt u hier praktijkverhalen van scholen die aan het pilotproject hebben deelgenomen.