GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

ABP verhoogt pensioen per 1 januari 2023

maandag 28 november 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

ABP verhoogt de uitkeringen van gepensioneerden en de pensioenaanspraken van werkende deelnemers per 1 januari 2023 met 11,96%. Tegelijkertijd heeft ABP de premie voor 2023 vastgesteld. Het verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit tweeledige besluit.

Met deze volledige indexatie maakt het fonds zijn ambitie na lange tijd waar: pensioen dat meegroeit met de prijsstijging. Dat is in 2023 mogelijk omdat de financiële positie van ABP het toelaat. En omdat het fonds gebruik mag maken van soepelere regels omdat ABP heeft aangegeven over te willen stappen naar het vernieuwde pensioenstelsel. Zo moet de gemiddelde dekkingsgraad hoger dan 105% zijn. Met een beleidsdekkingsgraad van 118,1% eind oktober voldoet ABP daar ruimschoots aan. Bij volledige indexatie daalt de actuele dekkingsgraad van ABP van 125,5% naar 112,1%. Daarmee behoudt het fonds een financiële buffer die een verantwoorde overstap naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk moet maken en voldoende comfort geeft in deze onrustige tijd.
Zoals elk jaar bekijkt ABP eind volgend jaar opnieuw de financiële situatie, de economische situatie, de wet- en regelgeving van dat moment en wat dat betekent voor het pensioen in 2024.

Premie voor 2023
De feitelijke premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt in 2023: van 25,9% naar 27,9%. Dat betekent niet automatisch dat werkgevers en werknemers meer gaan betalen voor hun pensioen. Dat is voor deelnemers afhankelijk van het deel van het inkomen waarover ze premie betalen en de invloed van de verhoogde franchise (het deel van het inkomen waarover geen pensioenpremie betaald wordt). De premie kan daardoor zelfs afnemen. Bij een inkomen van € 2.600 bruto per maand wordt de premie ongeveer € 3 netto per maand lager. Bij een inkomen van € 3.500 bruto is dat ongeveer € 1 hoger en bij een inkomen van € 4300 bruto circa € 5 hoger.
Voor werkgevers daalt de totale premie omdat de premie van 3%, die zij bijna geheel betaalden, voor de Vut-, Prepensioen- en Levensloopregeling vervalt. Deze VPL-regeling is beëindigd.