GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Audittraject Begeleiding startende leraren

dinsdag 4 oktober 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Een goede manier om de begeleiding voor startende leraren (BSL) te verbeteren is het organiseren van audits tussen scholen. Het Team Begeleiding startende leraren van de VO-raad helpt scholen hierbij om van en met elkaar te leren in de sector.

Het audit-traject maakt gebruik van zowel interne als externe reflectie op het huidige BSL-beleid en de uitvoering ervan. Van belang is een goede inbedding van BSL in de organisatie. Daarmee kun je o.a. voorkomen dat de begeleiding te afhankelijk is van bepaalde collega’s in de organisatie.

De doelen bij het organiseren van de audits zijn:

  • verhogen van de kwaliteit van de begeleiding van startende leraren;
  • verduurzamen en borgen van BSL voor de lange termijn in het (HR)-beleid;
  • input krijgen voor de doorontwikkeling van BSL.

Werkwijze audits
Scholen die deelnemen in dit audittraject nemen de BSL-ontwerptool af en maken daar een analyse van. Ook schrijven ze een portfolio inclusief kritische reflectie en stellen vragen op voor het auditteam. Indien mogelijk wordt er ook een relatie gelegd met BSL in een partnerschap Samen Opleiden en Professionaliseren en het beschikbare kwaliteitskader.

In samenspraak met een expert en een medewerker van het team BSL van de VO-raad wordt bepaald of de school klaar is om deel te nemen aan de audit. Hiervoor vinden start- en tussentijdse gesprekken plaats over de beginsituatie en de ontwikkeling van het portfolio. Als de kwaliteit van voldoende niveau is kan de audit gepland worden.

De voorbereiding en uitvoering van de audit verlopen als volgt:
Er wordt een panel gevormd dat bestaat uit minimaal drie leden: collega’s die betrokken zijn bij BSL van andere scholen/besturen/partnerschappen zoals een coördinator BSL, schoolopleider, mt-lid betrokken bij BSL, HR-medewerker, starterscoach, startende leraar e.d. en een lid van team BSL van de VO-raad.

De school levert uiterlijk twee weken voor de audit het portfolio in bij het panel. Er zijn richtlijnen beschikbaar voor dit portfolio. Vervolgens bestudeert het panel het portfolio en overlegt het een week voor de audit om de eerste bevindingen te delen en de audit voor te bereiden.

De auditvorm staat vrij en kan bijvoorbeeld in de vorm zijn van een panelpresentatie of een markt met ‘kraampjes’ met verschillende betrokkenen (coördinator BSL, schoolopleider, mt-lid betrokken bij BSL, HR-medewerker, starterscoach, startende leraar e.d). Het panel krijgt de gelegenheid om in gesprek te gaan en vragen te stellen over het portfolio en eventueel de presentatie. Het panel reageert op de gesprekken, deelt de bevindingen en geeft suggesties voor doorontwikkeling. De ontvangende school mag hierop reageren en vragen stellen. De audit wordt afgesloten met een gezamenlijk informeel moment.

Aanmelding
Voor vragen, opmerkingen en aanmelding kun je terecht bij Pascale Lucassen via pascalelucassen@vo-raad.nl.